Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5

W piątej wersji Photoshopa pojawia się kilka nowych mechanizmów sterowania kolorem. Mają one służyć takiej organizacji pracy grafika, która zapewni możliwie najwierniejsze podobieństwo kolorystyczne pracy tak na ekranie monitora, jak i wszystkich urządzeniach, na których zostanie zreprodukowana.


W piątej wersji Photoshopa pojawia się kilka nowych mechanizmów sterowania kolorem. Mają one służyć takiej organizacji pracy grafika, która zapewni możliwie najwierniejsze podobieństwo kolorystyczne pracy tak na ekranie monitora, jak i wszystkich urządzeniach, na których zostanie zreprodukowana.

Czynnikiem, który wprowadza największe problemy, są oczywiście urządzenia, takie jak monitor, skaner i kamera cyfrowa, pracujące w systemie kolorów addytywnym RGB (czerwony, zielony, niebieski) i maszyny drukarskie, oparte na systemie subtraktywnym CMYK (cyjan, magenta, żółty i czarny). Zadaniem każdego systemu zarządzania kolorem (CMS) jest takie przeniesienie kolorów z jednej przestrzeni do drugiej, aby przekłamanie było możliwie najmniejsze i aby podział na odpowiednie składowe kolorów dla każdego z systemów uwzględniał specyfikę druku i charakterystykę indywidualnej maszyny drukarskiej. Osiągnięcie tego efektu bez specjalistycznych urządzeń pomiarowych jest praktycznie niemożliwe. Jest to jednocześnie problem bardzo złożony: kalibracji wymaga każde urządzenie służące do reprodukowania obrazu. Ogromną wagę przywiązuje się zazwyczaj do właściwego skalibrowania monitora. Można powiedzieć, że użytkownicy Photoshopa mają dwa sposoby kalibracji monitora: proponowany przez firmę Adobe, tani i mniej dokładny, oraz drugą, opartą na wewnętrznych mechanizmach kalibracyjnych sterowanych sprzętowo i programowo w monitorach wyższej klasy. Do tego zagadnienia wrócimy w jednym z najbliższych wydań Publisha i Macworlda. Tym razem proponujemy nieco inne spojrzenie na problemy koloru, mianowicie od strony właściwego ustawienia preferencji Photoshopa.

Preferencje dla obrazów w RGB

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji w Photoshopie 5.0 rozbudowano opcje preferencji kolorystycznych, rozgraniczając wyraźnie obrazy pracujące w odmiennych systemach, takich jak RGB, CMYK i Grayscale.

Aby zdefiniować prametry pracy z obrazami RGB, należy z menu File wybrać polecenie Color Settings/RGB Setup.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż nie są to opcje analogiczne do okna Monitor Setup z Photoshopa 4.0, toteż parametry spisane ze starszej wersji programu mogą być nieprawidłowe.