Zdalnie sterowana kamera - poradnik majsterkowicza

Schemat sterownika kamery internetowej przedstawia się w następujący sposób:

Zdalnie sterowana kamera - poradnik majsterkowicza

Schemat sterownika kamery internetowej

Jak widać na załączonym obrazku, schemat dziecinnie prosty. Składa się dosłownie z dziesięciu kluczowych elementów. Pozostałe trzy to po prostu złącza, które nie są niezbędne. Nie istnieje konkretne rozwiązanie jak powinna wyglądać zmontowana płytka. Najważniejsze jest, aby elementy były podłączone w prawidłowy sposób - pokazany na schemacie. Szczegóły dotyczące podłączenia - za chwilkę, najpierw istotna sprawa: tranzystor.

Zdalnie sterowana kamera - poradnik majsterkowicza

Ogólny schemat tranzystora polowego

Powyżej przedstawiłem ogólny schemat tranzystora polowego. Mocno uproszczona zasada działania przedstawia się następująco. Podając dodatnie napięcie względem źródła na bazę, tranzystor przechodzi w stan przewodzenia prądu w stronę od drenu do źródła. Tranzystor BS170 posiada wyprowadzenia w kolejności, jak to ukazuje rysunek poniżej:

Zdalnie sterowana kamera - poradnik majsterkowicza

Wyprowadzenia tranzystora BS170

1 - dren, 2 - brama, 3 - źródło.