Żegnajcie "nieprzeczytane wiadomości"

Podczas inicjalizacji Windows XP, kiedy wyświetli się ekran logowania, pod nazwami kont użytkowników widnieją informacje o nieprzeczytanych wiadomościach email, odebranych w czasie poprzedniej sesji. Jeśli ta wiedza jest dla ciebie zbędna, przeczytaj poniższą poradę.

Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem danego komputera, w Edytorze rejestru (menu "Start | Uruchom | regedit") przejdź do klucza

"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\UnreadMail"

- w przypadku, gdy chcesz wprowadzić zmiany dla wszystkich kont, jako administrator przejdź do klucza

Zobacz również:

  • Redakcyjne podsumowanie roku 2021 - sprawdź, co zapadło w naszą pamięć!

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\UnreadMail"

W obu przypadkach stwórz nową wartość DWORD "MessageExpiryDays" i przypisz jej wartość 0.

Zmiana zadziała po ponownym uruchomieniu systemu.