Zmieniamy zachowanie się systemu podczas awarii sieci

Kiedy w sieci z serwerem DHCP (automatycznie przydzielającym adres IP) zdarzy się jakiś wypadek, po pewnym czasie Windows zrezygnuje ze starego adresu i uniemożliwi nam surfowanie ustawiając IP rozpoczynające się od "169". Gdy sieć jest bardzo obciążona, zmiana adresu IP na należący do przestrzeni adresów prywatnych (169.xxx.xxx.xxx), a później jego przywrócenie do poprzedniego stanu może trwać całe wieki.

W takim wypadku dużo wygodniejszym rozwiązaniem będzie poinstruowanie systemu, by pracował ze starymi wartościami (np. 83.123.12.21), nie modyfikował ich i cierpliwie czekał na sygnał od serwera DHCP.

Aby to zrobić, należy uruchomić Edytor Rejestru (regedit.exe), przejść do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

\Tcpip\Parameters\Interfaces\[nazwa_karty_sieciowej], stworzyć wartość DWORD o nazwie IPAutoconfigurationEnabled i nadać jej wartość 0 (zero).