Znaki wodne

Znaki wodne są istotnym dodatkiem do dokumentu. Dzięki nim można przemycić ważną informację, np. logo firmy, bez ingerowania w zasadniczy kształt tekstu. Znaki wodne mogą się także przydać do wyróżnienia kopii lub próbnego wydruku.


Znaki wodne są istotnym dodatkiem do dokumentu. Dzięki nim można przemycić ważną informację, np. logo firmy, bez ingerowania w zasadniczy kształt tekstu. Znaki wodne mogą się także przydać do wyróżnienia kopii lub próbnego wydruku.

O tworzeniu znaków wodnych pisaliśmy już w PCWK Plus 10/1999. Wiadomo, że najlepszą metodą na wstawienie znaku wodnego jest użycie pola tekstowego. Krótkie przypomnienie: należy wybrać Widok | Nagłówek i stopka, wstawić pole tekstowe (Wstaw ę Pole tekstowe) i w tym nowym polu tekstowym umieścić tekst lub rysunek.

Zazwyczaj każdy chciałby, żeby znak wodny miał delikatne kolory i nie zagłuszał właściwego tekstu dokumentu. Chociaż rysunek wstawiony jako znak wodny wyświetlany jest (w widoku Układ strony) i drukowany w nieco jaśniejszej tonacji niż oryginał, warto wziąć sprawy w swoje ręce i wyraźnie zaznaczyć, że mamy do czynienia ze znakiem wodnym.

Przejdź ponownie do widoku Nagłówek i stopka, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz Formatuj rysunek i przejdź do karty Obraz. Z listy Kolor wybierz pozycję Znak wodny. Spowoduje to automatyczne dostosowanie jasności i kontrastu rysunku. Jeżeli te ustawienia nadal są nieodpowiednie, można ręcznie zmienić jasność i kontrast, korzystając z suwaków Jasność i Kontrast. Można jeszcze skorygować ustawienie tekstu lub rysunku, który służy jako znak wodny. W widoku Nagłówek i stopka kliknij rysunek lub krawędź pola tekstowego prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednio Formatuj rysunek lub Formatuj pole tekstowe. W Wordzie 97 przejdź do karty Otaczanie i wybierz opcję Brak. W Wordzie 2000 przejdź do karty Układ i zaznacz pozycję Za tekstem.

Po wstawieniu znaku wodnego warto zastosować automatyczną korekcję jasności i kontrastu.

Po wstawieniu znaku wodnego warto zastosować automatyczną korekcję jasności i kontrastu.

Znaki wodne można spotkać także w innych edytorach tekstów. W Word Pro 97 wstawienie znaku wodnego jest bardzo proste, chociaż możliwości formatowania tego elementu są trochę ograniczone. Aby wstawić znak wodny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy otwarty dokument i wybrać Page properties z menu podręcznego. Teraz przechodzimy do karty Watermark i wybieramy rodzaj znaku z listy w polu Watermark. Możemy oczywiście użyć własnej grafiki - należy w tym celu kliknąć przycisk Browse i wybrać odpowiedni plik. Jeśli wykorzystujemy własną grafikę, dobrze jest dopasować jej jasność i kontrast w dowolnym programie graficznym przed umieszczeniem w edytorze - w Word Pro 97 nie możemy zmienić parametrów znaku wodnego umieszczonego w tekście.

Jeżeli chcesz dodatkowo użyć graficznego tła dla dokumentu, trzeba zaznaczyć pole Transparent - wtedy znak wodny zgra się ładnie z kolorowym tłem. Można także dopasować położenie i rozmiar znaku. Przejdź do pola Scaling i wybierz Fit to. Dzięki temu rozmiar znaku wodnego zostanie dopasowany do rozmiarów strony. Aby samodzielnie ustalić rozmiar użytej grafiki, trzeba wybrać opcję Percentage lub Custom.

Pierwsza z nich pozwala podać w procentach przeskalowanie obrazka w stosunku do oryginalnych rozmiarów, natomiast druga opcja umożliwia podanie dowolnej szerokości i wysokości rysunku.

Bardzo szybkie wstawianie tekstu

Możemy zamienić funkcję klawisza [Insert] w Wordzie, wystarczy zaznaczyć jedno pole w Opcjach

Możemy zamienić funkcję klawisza [Insert] w Wordzie, wystarczy zaznaczyć jedno pole w Opcjach

Najtrudniej znaleźć najprostsze rozwiązania... Klawisz [Insert] ma przypisaną w Wordzie domyślną funkcję - zmienia tryb pisania pomiędzy wstawianiem i zastępowaniem. W praktyce bardzo rzadko korzystamy z tego klawisza, a można wykorzystać go inaczej, a mianowicie do wklejania zawartości Schowka.

W tym celu należy przejść do Narzędzia|Opcje i na karcie Edycja zaznaczyć opcję Używanie klawisza INS do wklejania. Od tej pory możemy używać [Insert] zamiast kombinacji [Ctrl+V].

Własne skróty klawiaturowe w Wordzie

Wbudowane skróty klawiaturowe w Wordzie są przydatne, ale możemy mieć własne pomysły na zupełnie nowe skróty, które przyspieszyłyby dostęp do często używanych elementów opcji Worda, także tych, których nie ma w menu.

Możemy dodać własne skróty klawiaturowe do często używanych poleceń Worda

Możemy dodać własne skróty klawiaturowe do często używanych poleceń Worda

Przejdź do Narzędzia|Dostosuj i kliknij przycisk Klawiatura. Możesz teraz przejrzeć listę Kategorie i wybrać to polecenie z listy Polecenia, któremu chcesz przypisać nowy skrót. Jak łatwo zauważyć, listy poleceń zawierają znacznie więcej elementów niż odpowiadające im menu Worda. Możesz także przejrzeć listę wszystkich dostępnych poleceń - wybierz w tym celu pozycję Wszystkie polecenia na liście Kategorie. Możliwe jest także przypisanie skrótu klawiaturowego do rodzaju czcionki (umożliwia to szybką zmianę czcionki w trakcie edycji), elementu Autotekstu czy jednego z często używa-nych symboli.

Gdy wybrałeś już element, któremu chcesz przypisać skrót, należy przejść do pola Naciśnij nowy klawisz skrótu i nacisnąć klawisze, które mają tworzyć nowy skrót. Jeżeli ta kombinacja jest już wykorzystana, zostaniesz o tym poinformowany. W każdym przypadku można skorzystać z przycisku Przypisz i do wybranego polecenia dodać podaną przed chwilą kombinację.

Może się okazać, że wybrane polecenie ma już własną kombinację klawiszy.

Jeżeli tak jest, nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać nowy skrót, jeśli uznasz takie rozwiązanie za wygodniejsze. Jeśli po pewnym czasie zechcesz pozbyć się własnych skrótów klawiaturowych, wystarczy wrócić do Narzędzia | Dostosuj, kliknąć przycisk Klawiatura, a następnie nacisnąć przycisk Zresetuj wszystko.

Chroń style

Zaznaczenie opcji Żądanie potwierdzenie zaspiu szablonu Normal.dot zabezpiecza przed zapisywaniem zmian w stylach formatowania.

Zaznaczenie opcji Żądanie potwierdzenie zaspiu szablonu Normal.dot zabezpiecza przed zapisywaniem zmian w stylach formatowania.

Gdy opuszczasz Word 97 lub 2000, program automatycznie zapisuje zmiany, jakich dokonałeś w stylach formatowania (dane o stylach przechowywane są w pliku normal.dot). Ta opcja oszczędza trochę czasu, jeśli we wszystkich tekstach korzystasz z tych samych styli. W przeciwnym wypadku takie działanie może przynieść niepożądane efekty. Można się przed nimi zabezpieczyć, zaznaczając opcję Żądanie potwierdzenia zapisu szablonu Normal.dot w Narzędzia | Opcje na karcie Zapisywanie.

Ramki na stronie WWW

Na pasku narzędzi Ramki znajdziesz przyciski umożliwiajace szybkie umieszczenie ramki na stronie WWW.

Na pasku narzędzi Ramki znajdziesz przyciski umożliwiajace szybkie umieszczenie ramki na stronie WWW.

Word 97 może służyć jako edytor stron WWW, a wersja 2000 zawiera jeszcze więcej narzędzi, dzięki którym można zbudować prostą stronę. Jednym z powszechnie stosowanych elementów stron WWW (chociaż krytykowanym) są ramki. Jak wstawić ramki na stronie WWW tworzonej w Wordzie 2000?

Należy otworzyć stronę w Wordzie, a następnie przejść do Widok | Paski narzędzi ę Ramki. Można teraz wybrać położenie ramki i dodać ją do strony. Należy przy tym pamiętać, że zawartość ramki przechowywana jest w nowym pliku HTML, co oznacza, że musisz zapisać zmiany przed opuszczeniem Worda czy np. dodaniem jeszcze jednej ramki.