Audio

Nagrania zarejestrowane ponad 1,5 roku temu przez Amazon Echo posłużą jako dowód w sprawie o morderstwo
Spotify z obsługą lokalnych plików audio? Na tę funkcję czeka cała rzesza użytkowników