Temat: bezpieczeństwo danych

Kserokopia dowodu osobistego nie oznacza więzienia
Equifax pozwany przez stan Indiana po incydencie z 2017 r.