Mała firma

Microsoft - dobre, złe i... dziwne momenty w 2018 roku.
Faktura VAT 2019