Mała firma

Pierwszy w Europie sąd arbitrażowy ds blockchain powstał w Polsce
Firmy ponoszą gigantyczne koszty spowodowane lekceważeniem przez pracowników zasad bezpieczeństwa sieciowego