Mała firma

Czy klawisz "Office" pojawi się na klawiaturach?
Jak odczytać klucz produktu z Microsoft Office?