Temat: język

UltraEdit 17 - specjalistyczny edytor tekstu
W Europie nie porozmawiamy z Kinectem