Temat: telefon internetowy

Skype 2.0.072
v-Phone 1.04 pl