WiFi

Mercusys MR70X - test nowego króla tanich routerów z Wi-Fi 6
Windows 10 otrzyma nowe ustawienia personalizacji