WiFi

Samsung Galaxy M11, M31 i A11 z certyfikatem Wi-fi Alliance
Wi-fi 6 - czym jest, jakie daje korzyści i czy możesz już używać?