WiFi

Netgear zaczyna używać Wi-fi 6
Trendy technologiczne 2019 - sieci, Wi-Fi i komunikacja