Comarch ERP XT

Comarch ERP XT to elastyczny system ERP dla małej i średniej firmy. Jednym z jego podstawowych modułów jest narzędzie do zarządzania dokumentami oraz procesami sprzedaży.

Obejmuje funkcje wystawiania faktur (w tym pro forma i zaliczkowych), rachunków i paragonów. Proces tworzenia tego typu dokumentów jest bardzo prosty. Wystarczy wybrać opcję Dodaj, wskazać rodzaj dokumentu i postępować zgodnie z wytycznymi kreatora. Nazwę kontrahenta można wybrać z listy rozwijanej, jeśli został dodany wcześniej do bazy lub z poziomu wystawianej faktury stworzyć nowego (najczęściej wystarczy sam numer NIP, bowiem reszta danych zostanie automatycznie zaciągnięta z bazy danych GUS).

Narzędzie do wystawiania faktur umożliwia również dodawanie załączników do tworzonych dokumentów, służących do gromadzenia informacji o szczegółach wykonanej usługi, które mogą się okazać istotne w przyszłości (np. skan protokołu odbioru, potwierdzenie wysyłki towaru czy raport z wykonanej usługi).

Comarch ERP XT oferuje dwa rodzaje usług księgowych. Jedną z nich jest tzw. księgowość wbudowana, czyli zestaw narzędzi umożliwiający samodzielne wykonywanie najprostszych czynności księgowych (prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rejestrów zakupów i sprzedaży, ewidencji pracowników i ich wynagrodzeń czy środków trwałych). Płatników podatku VAT ucieszy możliwość w pełni zautomatyzowanego wysyłania deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.

Rozszerzeniem standardowej księgowości są dodatkowe usługi księgowe, płatne od 125 zł miesięcznie. W ich ramach przypisany do użytkownika księgowy poprowadzi oraz przechowa bieżącą dokumentację rachunkową, zewidencjuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie oraz będzie reprezentować firmę przed organami podatkowymi ZUS i US, także w trakcie kontroli.