CyberPower CP1350EAVRLCD

Liczba 1350 w nazwie zasilacza CyberPower określa maksymalną moc pozorną wytwarzaną przez falownik urządzenia. Ta sama granica dla mocy czynnej wynosi 810W. AVR oznacza obecność układu automatycznej stabilizacji napięcia. W tym modelu jest dosyć skromny, ma tylko jeden stopień podnoszący napięcie o 18 procent w wypadku jego spadku w okolice 200 woltów. Wyświetlacz LCD informuje o obciążeniu, stanie baterii, wysokości dostarczanego napięcia, trybie pracy, a razie podtrzymania bateryjnego pokazuje czas pozostający do wyłączenia.

Liczbę 1350 oraz skróty AVR i LCD w nazwie zasilacza CyberPower nie trudno rozszyfrować. Pierwsza liczba określa maksymalną moc pozorną wytwarzaną przez falownik urządzenia. Ta sama granica dla mocy czynnej wynosi 810W. Przekroczenie jednej lub drugiej wartości podczas pracy na bateriach może spowodować wyłączenie urządzenia. Falownik wytwarza napięcie w kształcie prostokątnym.

AVR oznacza obecność układu automatycznej stabilizacji napięcia. W tym modelu jest dosyć skromny, ma tylko jeden stopień podnoszący napięcie o 18 procent w wypadku jego spadku w okolice 200 woltów. Zasilanie z baterii włącza się kiedy napięcie spadnie jeszcze niżej, do 170 woltów lub przekroczy 260. Niezależnie od trybu pracy napięcie w gniazdku zasilacza zmieści się w zakresie 201-262V. To niezły wynik jak na jednostopniowy AVR.

Wyświetlacz LCD spotykamy w UPS-ach coraz częściej. W CP1350E informuje o obciążeniu, stanie baterii, wysokości dostarczanego napięcia, trybie pracy, a razie podtrzymania bateryjnego pokazuje czas pozostający do wyłączenia.

Tylna ścianka jest zajęta przez gniazdka. Trzy z nich zabezpieczają jedynie przed przepięciami, druga trójka ma także podtrzymanie bateryjne. Przed przepięciami można zabezpieczyć także linię telefoniczną albo Ethernet. Z tej strony urządzenia mamy jeszcze wentylator, włączający się w czasie pracy na baterii. Gniazdko USB służy do komunikowania się z programem PowerPanel, zainstalowanym na chronionym komputerze.

CP1350E tak jak inne zasilacze CyberPower jest wyposażony w system oszczędzania energii. Polega on na omijaniu zwojów transformatora w tych trybach pracy, kiedy nie jest to konieczne. W efekcie zasilacz pobiera na swoje potrzeby tylko sześć watów. To dwa, trzy razy mniej od typowego wyniku dla tej mocy. Z drugiej strony transformator w zasilaczach interaktywnych jest częścią układu „wczesnego ostrzegania”. Odłączenie tego elementu spowolniło czas reakcji na zanik napięcia. Zamieszanie trwa kilkanaście milisekund zamiast obiecanych sześciu po których jeszcze wiele okresów trwa stabilizacja amplitudy.

Czasy podtrzymania CP1350E testowaliśmy przy maksymalnym obciążeniu, o wiele większym od zalecanych 80%. W tych warunkach podtrzymanie dwuminutowe, chociaż zbyt krótkie, nie można zaliczyć do katastrofalnych. Po ładowaniu dwugodzinym ten czas skrócił się jeszcze o pół minuty. W mniej stresujących warunkach powinny być dłuższe.