Edimax BR-6424N

Zalety:

  • Kompletna lokalizacja

Wady:

  • Wrażliwość transferu na odległość i przeszkody
  • Przeciętne możliwości

Edimax jest urządzeniem dla masowego użytkownika z czym wiąże się brak kilku zaawansowanych możliwości. Obsługuje tunele VPN (Pass Through), QoS i DMZ, ale nie wspomaga telefonii internetowej. Z automatycznej instalacji można wykorzystać Wi-Fi Protected Setup w najbardziej popularnych formach - wersji z podaniem PIN-u albo synchronicznym naciśnięciem przycisku.

Edimax jest urządzeniem dla masowego użytkownika z czym wiąże się brak kilku zaawansowanych możliwości. Obsługuje tunele VPN (Pass Through), QoS i DMZ, ale nie wspomaga telefonii internetowej. Z automatycznej instalacji można wykorzystać Wi-Fi Protected Setup w najbardziej popularnych formach - wersji z podaniem PIN-u albo synchronicznym naciśnięciem przycisku. Nie można go naciskać zbyt długo, gdyż wtedy urządzenie zresetuje się.

Ruter dysponuje czarną listą, filtrem adresów IP oraz MAC. Do dyspozycji jest inspekcja pakietów. Można także wypełnić listę zabronionych aplikacji. Do zarządzania urządzeniami UPnP służy funkcja EZview. Edimax jest wzorowo spolszczony. Mamy nie tylko polską instrukcje instalacji i użytkowania, ale także w tym języku jest konfiguracyjna strona WWW. Ma ona pożyteczną funkcję zapisywania zmian ustawień dokonanych na poszczególnych kartach do tymczasowej bazy i potem jednorazowego wpisania ich do rutera.

Niezbyt wielkie możliwości 6424N wynikają wprost z jego konstrukcji. Konfiguracja w postaci tylko dwóch anten do nadawania i odbioru jest tylko w najtańszych "enkach". To samo dotyczy stumegabitowego Ethernetu. Urządzenie pracuje w paśmie 2,4 GHz. Z dwoma antenami nie jest w stanie przekroczyć wydajności 270 Mb/s (chociaż producent przyznaje się do 300). Dodatkowo wolniejsza jest współpraca z kartą Intel 5100, z powodu niechęci do przełączenia się na szeroki kanał. Z sieci bezprzewodowej może korzystać 25 użytkowników. Tak jak w większości popularnych ruterów jedni gniazdko Ethernetowe służy do połączeń na zewnątrz, cztery są na potrzeby sieci lokalnej.

Przeciętne możliwości odbiły się na wynikach testów. Kopiowanie przebiegało w tempie 60 Mb/s, obsługa jednego pliku – 28 milisekund. To są wyniki z dolnej połówki tabeli. To samo dotyczy transferu pakietowego: 34 Mb/s w wypadku TCP i 19 dla UDP. Pokonywanie pustej przestrzeni jak i przeszkód przez sygnał radiowy także było na przeciętnym poziomie.