FamilyTime Parental Control

W skrócie:

Klasyczna aplikacja do zdalnej kontroli rodzicielskiej z dużą liczbą funkcji.

Zalety:

  • Ogranicznik aktywności
  • Funkcja śledzenia prędkości poruszania się dziecka

Klasyczna aplikacja do zdalnej kontroli rodzicielskiej z dużą liczbą funkcji.

FamilyTime Parental Control - bezpłatna wersja programu koncentruje się na opcjach związanych z lokalizacją dzieci. Rodzice mogą weryfikować gdzie znajdują się ich pociechy, ale również definiować bezpieczne strefy, których dziecko nie powinno opuszczać o danej godzinie (np. szkoła czy dom).

Jeśli podopieczny opuści niespodziewanie wskazane miejsce, rodzic zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Program pozwala również na bezpłatną, zdalną kontrolę nad smartfonem, używanie przez dziecko przycisku alarmowego SOS czy zdalny wgląd do historii przeglądarki internetowej.

W wersji płatnej (od 27 dol. rocznie) lista funkcji została uzupełniona o możliwość definiowania ilości czasu i dozwolonych pór dnia na użytkowanie poszczególnych programów lub całego urządzenia, śledzenie rozmów i wiadomości, weryfikację i blokadę dla zainstalowanych oraz użytkowanych aplikacji, filtr treści wideo i stron internetowych oraz opcję zdalnego blokowania smartfona.

FamilyTime Parental Control

Twórcy chwalą również opcję weryfikacji prędkości z jaką przemieszczało się dziecko oraz funkcję banku czasu, w ramach której niewykorzystany czas używania aplikacji może się kumulować. Dzięki temu dziecko rezygnując z używania smartfona w tygodniu, będzie mogło przeznaczyć limity czasowe na weekendową rozrywkę, co może stanowić świetną lekcję zarządzania czasem.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play.