InStreamCRM

InStreamCRM to platforma łącząca zarządzanie relacjami oraz sprzedażą oparta na monitorowaniu komunikacji w czasie rzeczywistym. Jakie są jej najważniejsze cechy?

InStreamCRM to system CRM, który duży nacisk stawia na wszechstronność gromadzonych danych i łatwy dostęp do nich. Jego interfejs jest prosty i bardzo intuicyjny, a przy dodawaniu nowych kontaktów biznesowych automatycznie pobierze szczegółowe dane dotyczące firmy. Można połączyć go z dowolną skrzynka mailową, wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w InStream lub monitorować przebieg komunikacji, używając swojej skrzynki pocztowej. Pozwala to zgromadzić w jednym miejscu całą komunikację, prowadzoną za pomocą wielu kanałów. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość automatyzacji procesu komunikacji - można zaplanować działania z wyprzedzeniem i rozmawiać z odpowiednimi osobami we właściwym czasie, a także kontaktować z wieloma osobami naraz, dodawać komentarze i wydarzenia by doradzać, kontrolować i nadzorować pracę zespołu. Dostępna jest opcja budowania list, na których będzie się przechowywać komunikację z kontaktami biznesowymi i klientami. Opcja szybkiego wyszukiwania pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji w systemie.

InStreamCRM posiada funkcje automatyzacji sprzedaży. Pozwala na wyznaczenie każdego z pracowników odpowiedzialnym za inny jego działania i monitorowanie jego postępów w dedykowanym widoku, szacowanie przychodów bazujących na działaniach zespołu i oczywiście natychmiastowy dostęp do informacji z poszczególnych etapów procesu sprzedażowego. Raporty są wyposażone w automatycznie zbierane, kompleksowe informacje, dzięki czemu można wyciągać trafne wnioski, co powinno pomóc osiągać krótko- i długoterminowe cele. Każdy zgłoszony problem wraz z jego opisem można przypisać osobie odpowiedzialnej za jego rozwiązanie i informuj klienta bieżąco o postępach. Inteligentne narzędzia pozwalają monitorować wszystkie ważne aktywności, a także lepiej zarządzać swoim czasem, wykorzystując kalendarz, który możnazsynchronizować z kalendarzem Google.

Zobacz również:

  • Najlepsze platformy do prowadzenia biznesu [RANKING 2023]
  • Co to jest CRM i jak może Ci pomóc w rozwoju firmy?
  • Najlepsze systemy CRM [RANKING 2022]

Podusumowując: InStreamCRM to rozwiązanie, które będzie szczególnie przydatne zwłaszcza tam, gdzie przetwarzane są duże ilości informacji.