ProServer SE-312 V5 [M002] + Windows Foundation Server 2008

ProServer SE-312 V5 [M002] + Windows Foundation Server 2008 pozwala pracownikom na bezpieczne przetwarzanie danych oraz udostępnia prostą ścieżkę uaktualnienia do bardziej zaawansowanych wersji Windows Server, zatem zbudowane rozwiązanie IT może rosnąć w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.