Ready_™

Ready_™ to nowoczesny i elastyczny system z dopracowaną aplikacją CRM. Jakie są jego główne zalety?

Ready_™ jest biznesowym systemem operacyjnym, dlatego kompleksowo wspiera procesy CRM. Od konkurencji odróżnia go holistyczne podejście do procesów z uwzględnieniem najlepszych praktyk UX. Obejmuje zakresem pełne spektrum odbywających się w firmie procesów handlowych, administracyjnych, zarządczych, a także kontrolnych. Zwraca uwagę design systemu i związany z nim UX, a jego zalety objawiają się podczas implementacji (skraca czas szkoleń), użytkowania (zmniejsza liczbę zgłoszeń do działu IT) oraz w trakcie rozwoju aplikacji (użytkownicy szybciej adoptują ewentualne rozszerzenia). Dla przykładu - system Ready_™ posiada unikalny pulpit i środowisko okienkowe działające w przeglądarce, pozwalające na jednoczesne otwieranie wielu obiektów (dokumentów, e-maili, kartoteki klienta itp.) oraz umożliwiające operacje między nimi (drag&drop plików, linków).

Dla wsparcia procesów biznesowych o wysokiej specjalizacji i zestandaryzowanych wymaganiach, w CRM Ready_™ dostępne są gotowe aplikacje utrzymywane w jednej wersji dla wszystkich klientów. Posiadają rozbudowaną konfigurację odzwierciedlającą wiedzę dziedzinową, a co za tym idzie, ułatwiają wdrożenie wybranego obszaru. W chwili obecnej dostarczane są aplikacje pozwalające na: obieg faktur, rozliczanie płatności, ustalanie i rozliczanie urlopów oraz delegacji, sporządzanie i archiwizowanie umów, zarządzanie projektami, a także korespondencją i wszystkimi sprawami firmowymi. W systemie Ready_™ zostały odzwierciedlone mechanizmy komunikacji m.in. stosowane w mediach społecznościowych, dzięki czemu użytkownicy łatwo się do niego przystosują. Mamy tu mechanizmy komentarzy i powiadomień, czaty, wbudowanego, zaawansowanego klienta poczty oraz współdzielony kalendarz i zadania powiązane z dokumentami oraz kartoteką kontrahenta.

Wszystkie elementy systemu mają duże znaczenie w kontekście trendu określonego mianem Digital Workplace. Przybierający na sile proces cyfryzacji, powoduje zmianę oczekiwań firm i użytkowników w stosunku do systemów IT. Oczekiwane są (szczególnie przez młode pokolenie) proste w obsłudze, zunifikowane środowiska pracy, wyposażone w społecznościowe narzędzia komunikacji. I CRM Ready_™ z pewnością nie zawiedzie ich oczekiwań.

Podsumowując: Ready_™ ze względu na swoje zalety jest system CRM, którego wdrożenie warto rozważyć w swojej firmie. Cena uzależniona jest od wyboru planu i wybranych aplikacji (od 300 do 1100 zł za użytkownika rocznie).