Syncplicity

W skrócie:

Usługa backupu danych dostarczana przez Syncplicity.

Usługa backupu danych dostarczana przez Syncplicity.

Wśród wielu zagranicznych usług backupu online Syncplicity wyróżnia się możliwością wskazania miejsca przechowywania plików użytkownika. Do dyspozycji są centra danych w Stanach Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, co w kontekście RODO i ogólnie rozumianego bezpieczeństwa danych wydaje się kluczowym argumentem za wyborem tej usługi.

Syncplicity to zasadniczo narzędzie do synchronizacji danych między wszystkimi komputerami i urządzeniami użytkownika. Z uwagi na fakt, że dane te wysyłane i przechowywane są również w chmurze, Syncplicity staje się pełnoprawnym narzędziem backupu danych z punktów końcowych.

Do dyspozycji mamy natywnego klienta dla Windows, macOS, iOS i Androida z możliwością zarządzania danymi przez przeglądarkę. Agent usługi umożliwia definiowanie wykluczeń plików i folderów z backupu, wspiera funkcje wersjonowania oraz współpracy z dokumentami. Każda zmiana w pliku, np. kliknięcie Zapisz w Wordzie, wymusza natychmiastowe wysłanie aktualnej wersji dokumentu do chmury Syncplicity.

W aplikacji mobilnej użytkownik może dodatkowo edytować i dodawać adnotacje do dokumentów Office i PDF online, otwierać prezentacje PowerPoint na urządzeniu bezpośrednio z chmury oraz oznaczać ważne dokumenty jako Ulubione, aby zapewnić sobie dostęp do nich w trybie offline. Syncplicity dostępna jest w pełni funkcjonalnej wersji Personal 10 GB bez żadnych opłat, która pozwala zapoznać się z możliwościami usługi.

W wersji dla firm Syncplicity integruje się z usługami Active Directory, pozwala na definiowanie polityk zabezpieczeń dla grup użytkowników oraz zdalne oczyszczanie ich urządzeń, np. w przypadku kradzieży.