TRENDnet TEW-632BRP

Zalety:

  • Niewielkie rozmiary i waga

Wady:

  • Skromne wyposażenie
  • Przeciętna wydajność

TEW-632BRP jest ruterem bazującym na trzech układach firmy Atheros: stumegabitowym przełączniku, procesorze 400MHz, oraz układzie radiowym nadającym w paśmie 2,4 GHz i obsługującym dwie anteny do odbioru i nadawania.

TEW-632BRP jest ruterem bazującym na trzech układach firmy Atheros: stumegabitowym przełączniku, procesorze 400MHz, oraz układzie radiowym nadającym w paśmie 2,4 GHz i obsługującym dwie anteny do odbioru i nadawania. Trzyukładowe urządzenia mogą być równie funkcjonalne, ale muszą być droższe w produkcji od rozwiązań bardziej zintegrowanych. Dane techniczne chipów prawie w komplecie determinują możliwości urządzenia. Switch jest wykorzystywany do obsługi jednego portu WAN i czterech LAN. Ruter obsługuje standard UPnP, ma komplet funkcji zarządzania siecią poza jednym ważnym wyjątkiem. Nie obsługuje tuneli VPN. Sposobami automatycznej instalacji, wspierającymi Wi-Fi Protected Setup dysponuje dwoma: metodą PIN-u i oraz synchronicznego naciśnięcia przycisku. Mamy pełny zestaw szyfrowania z WPA2 i serwerem RADIUS. Brakuje pożytecznych funkcji: klonowania adresu MAC i wyłączania translacji adresów. Urządzenie nie obsługuje poczty, a wiec nie ma mowy o powiadamianiu administratora o sytuacjach krytycznych.

W teście urządzenie wypadło przeciętnie. Kopiowanie przebiegało w tempie 70 Mb/s, obsługa jednego pliku zabierała 30 milisekund. Transfer pakietów TCP był szybszy do karty trzyantenowej, w wypadku niekontrolowanych UDP wydajność trzy i dwuantenowego połączenia się wyrównała. Sygnał szybko zanikał z odległością i nie nadzwyczajnie radził sobie z przeszkodami. Po części może to być winą bardzo agresywnego algorytmu przyspieszania transferu, którego przesadne używanie kończyło się często zrywaniem połączenia.


Zobacz również
Laptop dla czołgisty
GE63VR 7RE RAIDER - stworzony do gier