ViewSonic VP2770-LED

Choć ViewSonic informuje, że monitor P2770-LED odwzorowuje kolory na dobrym poziomie (deklarowana wartość deltaE wynosi maks. 3) to jednak testy na naszej próbce wykazały co innego.

Zdarzało się, że wartość współczynnika była wyraźnie wyższa, dochodząc nawet do 11,44 pkt. Z tego powodu nie możemy polecić tego panelu użytkownikom, którzy muszą tworzyć na monitorze projekty, które wyglądają później tak samo w druku i zależy im na szybkiej realizacji zleceń, bez konieczności wykonywania częstych tzw. proofów. Oprócz tego monitor ma nierównomiernie podświetloną matrycę – różnice w luminancji między środkiem, a krawędziami ekranu, po skalibrowaniu go do poziomu 120 cd/m2, dochodziły nawet do 20 cd/m2.

Biorąc pod uwagę cenę, VP2770-LED jest monitorem przeciętnym i graficy szukający sprzętu na potrzeby projektowania materiałów WWW mogą znaleźć w tej cenie coś lepszego. Pochwalić możemy za to ergonomię, niemniej wszystkie monitory z testu oferują podobne możliwości regulacji. Standardowe jest również wyposażenie w złącza.

ViewSonic VP2770-LED - procedura testowa

Maksymalna i minimalna luminancja (czerń) została zmierzone za pomocą kolorymetru X-Rite i1 Display 2. Współczynnik deltaE określiliśmy kalibratorem X-Rite i1Display Pro (wypożyczony z firmy X-Rite Photo Europe). DeltaE to parametr określający różnicę barw – stosuje się go do określania odchylenia np. pomiędzy odbitką próbną a nakładową prosto z drukarni. Przyjmuje się, że przy deltaE równym 3 różnica jest niezauważalna, między 3 a 7 – zauważalna, a gdy deltaE jest większe niż 7, różnica jest już wyraźnie widoczna.

W teście przyznawaliśmy po jednym punkcie za wynik uzyskany w przypadku minimalnej deltaE, średniej oraz maksymalnej – łącznie każdy monitor mógł tutaj zdobyć 3 pkt. Przyjęliśmy, że jeśli minimalna deltaE wynosi mniej niż 3, średnia mniej niż 4, a maksymalna mniej niż 7, wtedy monitor otrzymuje 3 pkt. Aby określić deltaE, wybraliśmy próbkę wzorcową IT8.7-4 CMYK GRACoL 2006 (1619 odcieni) w oprogramowaniu X-Rite do kalibracji. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie ustalić, czy monitor wyświetla takie kolory, jakie wyjdą później w druku na gotowym materiale (np. ulotce, folderze, dokumencie).

ViewSonic VP2770-LED - krzywa kolorów (po lewej) i zakres barw (objęty trójkątem). Test wykonany kolorymetrem w ustawieniach 6400-500K, przy luminancji 120 cd/m2.

W oprogramowaniu do kalibracji sprawdziliśmy też równomierność podświetlania. Przyjęliśmy, że jeśli względem wartości zmierzonej na środki następuje zmiana w luminancji na poziomie do 15 cd/m2, wtedy monitor otrzymuje 1 pkt, a także jeśli względem zmierzonej na środku temperatury barwowej następuje zmiana wynosząca do 150 K, to skutkuje to przyznaniem punktu.

ViewSonic VP2770-LED - równomierność podświetlenia

Zmierzyliśmy też pobór prądu. Zużycie energii po kalibracji monitorów do temperatury barwowej 6500 K i luminancji 120 cd/m2 wliczało się do wyniku oceny końcowej. Jeśli w tych ustawieniach monitor zużywał 50 W lub mniej, otrzymywał 1 pkt. Zużycie przy maksymalnej jasności i kontraście podajemy jedynie w celach informacyjnych. Dzięki temu można sprawdzić, ile prądu monitor zużywa maksymalnie.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: