DiDa 1.72

Uproszczona wersja rozbudowanego edytora HTML.