Wiadomości

Linux: znaleziono lukę obecną w jądrze od...2005 roku
LG X power 2 z potężnym akumulatorem