Fundamenty Bezpośrednie FB1 v.4.1

Fundamenty Bezpośrednie FB1 jest narzędziem pozwalającym na wykonywanie obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów.

Liczba pobrań: 1398
Cena/licencja: Demo
Producent/dystrybutor
SPECBUD s.c.
Rozmiar: 10.66 MB
Chcesz dodać program?
Link nie działa?
Napisz do nas!

Fundamenty Bezpośrednie FB1 to program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002. Możliwe jest obliczanie stóp i ław: prostopadłościennych, schodkowych oraz trapezowych. Swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie. W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych fundamentów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie tymi fundamentami.

Fundamenty Bezpośrednie FB1 umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji, tzn. sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych. Aplikację można przetestować w wydaniu demo.

Ocena:
Twoja ocena: