Kombi 8.0 pl

System komputerowego składu dokumentów ze słownikiem ortograficznym i edytorami: tekstu, grafiki wektorowej i rastrowej.