Krusader 1.20

Menedżer plików dla KDE 2.x oraz 3.x, wzorowany na klasykach gatunku: Norton Commanderze i Midnight Commanderze.