LightZone 3.4

Wieloplatformowa przeglądarka cyfrowych zdjęć z obsługą plików RAW oraz pakietem narzędzi do edycji.