Xen 3.3.1

Maszyna wirtualna, która pozwala na uruchamianie kilku niezależnych systemów operacyjnych w jednym środowisku.