HourPower 1.04 (Symbian S60 3rd edition)

Prosta aplikacja, która korzystając z wbudowanego syntezatora mowy czyta aktualną godzinę.