DocArena 6.3.5

DocArena to innowacyjny edytor tekstowo-graficzny dla producentów, biur projektowych i wykładowców (osób zajmujących się szkoleniami). Zastosowania: podręczniki, opisy i specyfikacje projektów, materiały szkoleniowe, opracowania naukowo-techniczne, prezentacje, karty techniczne.

DocArena ułatwia pracę nad złożonymi opracowaniami, posiada graficzny edytor interaktywnych plansz, diagramów i stron tytułowych, a także wygodny edytor wzorów. Opracowania aplikacja składa do formatów: PDF (dokumenty i kompletne książki), CHM (podręczniki i interaktywne prezentacje w formie e-book), HTML (bazy wiedzy on-line), EPUB (książki w formie e-book).

Zmiany w porównaniu z poprzednią edycją to między innymi:

Świetna jakość obrazów przeskalowanych - inny algorytm resamplowania.

W narzędziu Zamień czcionkę: opcja Zastosuj tylko do hiperłączy.

Precyzyjne pozycjonowanie i skalowanie elementów przy zastosowanych opcjach Zmniejsz odstępy... na zakładce Kontrola przepływu tekstu. (PDF)

Precyzyjne pozycjonowanie numerów i punktorów w listach. (PDF)

Numery stron zawsze w obszarze marginesu górnego (niezasłaniane przez nagłówek) przy włączonych opcjach Ponumeruj strony automatycznie oraz na górze, na zakładce Ad hoc. (PDF)

UWAGA

Wersja demo posiada ograniczenia w zakresie składu tekstu i rysunków.