DVD43 3.9.0

Narzędzie usuwa większość zabepieczeń z filmowych płyt DVD.