DVD43 3.7.0

Narzędzie usuwa większość zabepieczeń z filmowych płyt DVD.