Seashore 0.1.2

Edytor graficzny inspirowany na popularnym programie GIMP, zaprojektowany z wykorzystaniem platformy Cocoa. Umożliwia podgląd oraz edycję formatu XCF (natywnego formatu edytora GIMP).