Hiperłącza w dokumentach

Hiperłącza, inaczej "linki", kojarzą nam się przede wszystkim ze stronami WWW. Jeżeli jednak używamy Worda 97 lub 2000, możemy wykorzystać hiperłącza do poprawienia nawigacji w zwykłym dokumencie - dzięki nim łatwiejsze się stanie odnalezienie np. kolejnych podpunktów referatu, szybkie dotarcie do zamieszczonej gdzieś daleko bibliografii lub wykresów. Co więcej, nie musimy wiedzieć niczego o HTML.

Hiperłącza, inaczej "linki", kojarzą nam się przede wszystkim ze stronami WWW. Jeżeli jednak używamy Worda 97 lub 2000, możemy wykorzystać hiperłącza do poprawienia nawigacji w zwykłym dokumencie - dzięki nim łatwiejsze się stanie odnalezienie np. kolejnych podpunktów referatu, szybkie dotarcie do zamieszczonej gdzieś daleko bibliografii lub wykresów. Co więcej, nie musimy wiedzieć niczego o HTML.

Wybierz jedną z przygotowanych wcześniej zakładek i utwórz prowadzące do niej hiperłącze.Kliknij, aby powiększyćWybierz jedną z przygotowanych wcześniej zakładek i utwórz prowadzące do niej hiperłącze.Dodawanie hiperłączy jest rzeczą prostą. Najpierw trzeba wybrać docelowe miejsce (może to być fragment tekstu, rysunek lub jakikolwiek inny element dokumentu), następnie w określonej części dokumentu wstawić łącze wskazujące na konkretny fragment. Oto szczegółowy sposób postępowania:

Zobacz również:

Zaznacz wybrany tekst (np. nagłówek lub tytuł rozdziału), do którego chcesz się przenieść z innej partii dokumentu. Jeżeli jest to grafika, kliknij rysunek lewym przyciskiem myszy. Jeśli jest to tabela, ustaw kursor w jej lewym górnym rogu.

Przejdź teraz do Wstaw ęZakładka (lub użyj skrótu [Ctrl+F5]). W polu Nazwa zakładki wpisz unikatową nazwę, np. "rozdział10". Możesz także zaznaczyć opcję Położenie w polu Sortuj według - ułatwi to znakomicie późniejszą orien-tację w kolejności i struk-turze zakładek. Nazwy zakładek poddane są pewnym ograniczeniom - nie mogą zawierać spacji, a ich długość może wynosić maksymalnie 255 znaków. Kliknij teraz przycisk Dodaj, aby zakończyć tworzenie zakładki.

Skoro przygotowałeś zakładkę, należy teraz utworzyć hiperłącze, które będzie do niej prowadziło. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wstawić łącze. Wpisz nazwę, np. "Patrz rozdział 10" i zaznacz ją. Przejdź teraz do Wstaw |Hiperłącze lub skorzystaj ze skrótu [Alt+ Ctrl+H].

Word 2000:

W oknie Wstaw hiperłącze wybierz pozycję Miejsce w tym dokumencie w polu Połącz z. Zaznacz teraz zakładkę, do której ma prowadzić łącze i kliknij przycisk OK. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z przycisku Etykietka ekranowa i dodać do swojego hiperłącza krótki opis, który pojawi się, gdy zatrzymasz na chwilę kursor myszy nad łączem - może to być np. "kliknij tutaj, aby obejrzeć wykres".

Word 97:

Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Nazwana lokalizacja w pliku. Wybierz zakładkę i kliknij dwa kolejne przyciski OK.

Jeśli używasz Worda 2000, zauważyłeś zapewne, iż możesz przygotować łącze nie tylko do wybranego miejsca w tekście, ale także do strony WWW, czy nawet utworzyć łącze, którego kliknięcie spowoduje pojawienie się nowego dokumentu lub uruchomienie programu pocztowego z przygotowaną do edycji nową wiadomością.

Word 97 także umożliwia przygotowanie łącza do strony WWW lub oddzielnego pliku: wystarczy wybrać opcję Łącze do pliku lub do adresu URL i podać adres strony WWW lub za pomocą przycisku Przeglądaj odnaleźć i wybrać docelowy plik.

Jak używać hiperłączy? Aby przejść do wybranego miejsca, wystarczy kliknąć łącze. Powrót umożliwia nam strzałka "w lewo" na pasku Sieć WWW - działa podobnie jak ta znana z przeglądarek WWW. Jeśli pasek narzędzi Sieć WWW nie jest widoczny, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce na jednym z pasków lub menu, a następnie kliknij pozycję Sieć WWW.

Nie podpowiadać!

Podpowiedzi Worda mogą irytować, na szczęście można je wyłączyć.Kliknij, aby powiększyćPodpowiedzi Worda mogą irytować, na szczęście można je wyłączyć.Funkcja Autotekstu w Wordzie (97 i 2000) może być przydatna, jednak na dłuższą metę pojawiające się małe żółte okienka drażnią i dekoncentrują. Możemy, na szczęście, wyłączyć tę opcję. Wystarczy w tym celu przejść do Wstaw|Autotekst|Autotekst. W oknie Autokorekta przejdź do karty Autotekst. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne uzupełnianie pozycji Autotekstu i dat i kliknij przycisk OK.

Zaznaczamy błędy

Chociaż słownik Worda jest bardzo przydatnym narzędziem, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy zawodzi. Jeżeli dwa wyrazy są bardzo podobne do siebie, np. "żeby" i "żaby", "zderzenie" i "zdarzenie", to pomyłki występują dosyć często - a słownik Worda traktuje obydwa wyrazy jako poprawne, a więc nie zaznacza wystąpienia błędu, chociaż tekst nie ma sensu. Co więcej, poprawianie dokumentu nie jest łatwe, gdyż błędy tego typu są trudne do wykrycia.

Korzystając z Autokorekty, można ustawić automatyczne zaznaczanie podejrzanych wyrazów.Kliknij, aby powiększyćKorzystając z Autokorekty, można ustawić automatyczne zaznaczanie podejrzanych wyrazów.Jeżeli tego typu sytuacje zdarzają się nagminnie, warto przedsięwziąć pewne środki, aby uniknąć pomyłek w finalnych wersjach dokumentów.

Możemy tak ustawić opcje Worda, aby wyróżniał kolorem, np. czerwonym, każde wystąpienie podejrzanego wyrazu. Należy w tym celu skorzystać z Autokorekty.

Najpierw utwórz nowy dokument - przejdź do Plik ęNowy lub użyj skrótu [Ctrl+N]. Wpisz teraz jeden z kłopotliwych wyrazów. Zaznacz go i przejdź do Format|Czcionka. W polu Kolor czcionki wybierz czerwony i kliknij przycisk OK.

Skopiuj zaznaczony wyraz do Schowka ([Ctrl+C]). Przejdź teraz do Narzędzia ęAutokorekta do karty Autokorekta. Zaznacz pole Zamieniaj tekst podczas pisania. Wybierz teraz opcję Sformatowany tekst w polu Na:. W pole Zamień: wklej wyraz ze Schowka ([Ctrl+V]). Kliknij przycisk Dodaj, a następnie OK, aby zakończyć przygotowania. Możesz w opisany tu sposób postąpić ze wszystkimi wyrazami, które sprawiają kłopoty.