Jak Twój "pecet" przywita 1 stycznia 2000?

Data i godzina. Ustawiam: 1 stycznia 2000. No i po problemie. Czy na pewno?

Późne popołudnie, sobota, 2 dzień stycznia 2000 roku. Odespałem już sylwestrowe balowanie. Co tu robić? Włączę sobie komputer i wyślę życzenia do przyjaciół w Bracknell. Dobra, załadował się. Ale co jest? Dlaczego pokazuje datę 4 stycznia 1980? Coś mu się pokiełbasiło. Zaraz to załatwię. Panel sterowania. Data i godzina. Ustawiam: 1 stycznia 2000. No i po problemie. Czy na pewno? Tak może wyglądać spotkanie z naszym "pecetem" w pierwszym dniu 2000 roku. Gdzie zatem tkwi problem? Przecież dotychczas wszystko działało jak trzeba.

Wyjaśnienie

Komputery IBM PC/XT nie miały na płycie głównej układu RTC (Real Time Clock). Każdorazowo po włączeniu komputera należało wpisać czas i datę, które zostały zapisane do pamięci komputera. Potem procesor, co pewien czas, aktualizował dane. Mówiło się wtedy na to: zegar DOS. W zegarze tym podstawą do obliczania aktualnej daty była liczba dni od 1 stycznia 1980 roku. Zegar nie miałby żadnych problemów z rokiem 2000.

Zobacz również:

W sierpniu 1984 roku ruszył system MS DOS wersja 3.0 , pracujący na komputerze IBM PC/AT. Komputer AT miał na płycie głównej moduł RTC, zbudowany na technologii CMOS, która zapewniała znikomy pobór energii. W module tym znajdowały się liczniki: sekund, minut, godzin, dni w tygodniu, dni w miesiącu i miesięcy. Był też 2 cyfrowy licznik roku, a brak było licznika stulecia. Moduł ten posiadał też 50 bajtów własnej stałej pamięci, w której było na stałe wpisane, że jest 19 stulecie. Układ CMOS RTC zasilany był z baterii i pracował nawet wtedy kiedy komputer był wyłączony.

Co się działo po włączeniu komputera? Na płycie głównej komputera umieszczony był układ scalony typu ROM (Read Only Memory), w którym na stałe wbudowany był program zwany BIOS (Basic Input Output System).

W dużym skrócie mówiąc program ten sterował procesem uruchamiania (tzw. boot) komputera. W procesie tym BIOS pobierał z RTC dane dotyczące daty, wpisany na stałe numer stulecia (19), i na bazie tego obliczał aktualną datę, jako liczbę dni od 1 stycznia 1980. Data taka posyłana była do zegara DOS (system już więcej nie pobierał danych z RTC).

Co zrobi komputer kiedy przyjdzie rok 2000? Licznik roku w RTC przestawiony zostanie z 99 na 00. BIOS przeczyta, że jest rok 00 i jak zwykle dopisze z przodu liczbę 19. Mając rok 1900 BIOS uzna, że data wyszła poza zakres (poza rok 1980) i sam ustawi datę 4 stycznia 1980. Taką też datę pośle do systemu operacyjnego i do RTC.

Opisaną powyżej metodę stosują producenci komputerów PC do dzisiaj z wyjątkiem tych nielicznych, którzy od pewnego czasu stosują tzw. Y2K RTC (zegary z rozwiązanym problemem roku 2000). Firma Dallas Semiconductor (www.dalsemi.com) zaczęła już w 1992 roku produkować takie zegary. Wykaz tych produktów można znaleźć w Internecie na stronie www.dalsemi.com/Prod_info/Time_Keep/y2k.html Główną (ale nie jedyną) zmianą w tych zegarach jest dołożenie licznika stulecia.

Jaka jest skala problemu ?

Szacuje się, że 93 procent BIOS sprzed 1997 roku i 47 procent z 1997 roku nie poradzi sobie z tym problemem. Problem zegarów nie jest jedynym. Wystąpią np.błędy podczas: przysyłania danych (z datami) z PC do komputerów typu mainframe, sortowań, używania aplikacji pozwalających użytkownikowi na wpisanie tylko 2 cyfr na oznaczenie roku, i używania tych dat w obliczeniach, używania aplikacji, ignorujących wpisany przez użytkownika numer stulecia; używania kilku systemów operacyjnych, w których różnie rozwiązano problem 2000; używania wielu aplikacji i narzędzi, w których problem roku 2000 rozwiązano w różny sposób (np. techniki windowing), wymiany dat pomiędzy różnymi standardami (połączenia LAN lub WAN), obliczania dnia tygodnia (błędny algorytm), obliczania lat przestępnych (rok 2000 jest przestępny, a rok 1900 nie był) i wiele innych. Mogą wystąpić nienormalne zatrzymania lub przerwania tzw. ABENDS (od słów: abnormal end).