Konfiguracja programów pocztowych

Poczta elektroniczna (e-mail) to podstawowa usługa dostępna w Internecie, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przesyłanie plików. Aby w pełni wykorzystać możliwości komunikacyjne oferowane przez Sieć, konieczne jest założenie konta pocztowego oraz poprawne skonfigurowanie aplikacji służącej do jego obsługi.

Poczta elektroniczna (e-mail) to podstawowa usługa dostępna w Internecie, umożliwiająca prowadzenie korespondencji oraz przesyłanie plików. Aby w pełni wykorzystać możliwości komunikacyjne oferowane przez Sieć, konieczne jest założenie konta pocztowego oraz poprawne skonfigurowanie aplikacji służącej do jego obsługi.

Jeśli dostęp do Internetu uzyskujemy od dostawcy usług internetowych, konto pocztowe przydzielane jest automatycznie. W przypadku korzystania z dostępu do Sieci za pośrednictwem serwerów TP S.A. konieczne będzie założenie konta na jednym z serwerów oferujących tego typu usługę bezpłat nie (np. http://www.polbox.com, http://frikomail.onet.pl). W obu przypadkach podczas zakładania konta powinniśmy uzyskać następujące informacje, niezbędne do poprawnej konfiguracji klienta poczty elektronicznej:

Zobacz również:

Gdzie dokonujemy ustawienia filtrów

Outlook Express:

W menu Narzędzia wybieramy opcję Asystent skrzynki odbiorczej

Netscape Messenger:

W menu Edit wybieramy opcję Message Filters możemy tu również zdefiniować filtry działające bezpośrednio na serwerze (jeśli serwer to udostępnia)

Pegasus Mail:

Tools*Mail filtering rules*Create ###

Eudora Light:

Z menu Tools wybieramy opcję Filters##

  • adres e-mail

  • adres serwera poczty elektronicznej (SMTP, POP3 lub IMAP)

  • login (identyfikator użytkownika)

  • hasło

Outlook Express

Kliknij, aby powiększyćPo uruchomieniu programu wybieramy z menu Narzędzia opcję Konta. Jeśli chcemy utworzyć nowe konto pocztowe, klikamy przycisk Dodaj, a z listy możliwych usług wybieramy Poczta. W oknie Nazwa Wyświetlana wpisujemy nazwisko użytkownika, które chcemy skojarzyć z zakładanym kontem (np. Jan Kowalski) i potwierdzamy je przyciskiem Dalej. W kolejnym polu dialogowym wybieramy protokół, jakiego będziemy używać do komunikacji z serwerem (POP3 lub IMAP) oraz nazwy serwerów poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP). W dalszej części procesu konfiguracyjnego, w odpowiednich oknach dialogowych, podajemy parametry logowania do serwera: nazwę konta na serwerze oraz hasło. Po zatwierdzeniu tych danych podajemy nazwę, jaką chcemy w Outlooku przypisać do danego konta pocztowego. Jeśli chcemy, aby Outlook obsługiwał więcej niż jedno konto pocztowe musimy powtórzyć operację w odniesieniu do wszystkich kolejnych kont.

Netscape Messenger

Kliknij, aby powiększyćKonfigurację konta pocztowego rozpoczynamy, wybierając z menu Edit opcję Preferences, a następnie Mail & NewsGroups i Identity. Wpisujemy tu imię i nazwisko oraz przydzielony adres poczty elektronicznej. Przechodzimy następnie do karty Mail Ser-vers, gdzie, aby usta-wić parametry serwera pocztowego, klikamy przycisk Add. W oknie dialogowym Mail Server Properities podajemy nazwę serwera pocztowego (Server Name), rodzaj serwera (Server Type) i nazwę użytkownika na serwerze (User name). Aby w przyszłości program sam pobierał nowe wiadomości co pewien określony czas, warto zaznaczyć opcję Check for mail every XX minutes (gdzie XX to ilość minut, jaka ma upłynąć pomiędzy automatycznym sprawdzeniem skrzynki pocztowej). Aby zakończyć konfigurację konta, należy jeszcze podać nazwę serwera poczty wychodzącej (Outgoing mail (SMTP) server) oraz identyfikator użytkownika (Outgoing mail server user name).