Kruczki Windows

W niniejszym wydaniu "Plusa" kontynuujemy cykl porad, które przydają się w codziennej pracy.

W niniejszym wydaniu "Plusa" kontynuujemy cykl porad, które przydają się w codziennej pracy.

Opisujemy sposób szybkiego usuwania kluczy Rejestru z poziomu pliku REG, zmiany czcionki systemowej we wszystkich oknach dialogowych i innych elementach nawigacyjnych systemu oraz metodę ujednolicania widoków folderu po skonfigurowaniu jego wyglądu. Podpowiemy, jak w nieudokumentowany sposób nadać aktówce futurystyczny wygląd i jak przywrócić stare mechanizmy korzystania z pliku wymiany w Windows 98.

Dowiesz się, jak podmienić domyślny folder, w którym są instalowane aplikacje, i jak sobie ułatwić wpisywanie poleceń w oknie trybu MS-DOS.

Zobacz również:

Ponadto przedstawimy porady dotyczące defragmentowania twardego dysku i sposób radzenia sobie z nieczytelnymi witrynami internetowymi. Oddzielną część poświęcamy odtwarzaniu klipów multimedialnych z listy i omyłkowym przyporządkowaniom typów plików niewłaściwym aplikacjom.

95, 98, NT, 2000

Pliki rejestru

Wygodne usuwanie: Wstawiając minus przed nazwę klucza możesz pozbywać się kluczy, importując plik Rejestru.Kliknij, aby powiększyćWygodne usuwanie: Wstawiając minus przed nazwę klucza możesz pozbywać się kluczy, importując plik Rejestru.Wystarczy kliknąć dwukrotnie ikonę pliku REG, by wczytać do Rejestru wyeksportowane uprzednio fragmenty. Znacznie więcej kłopotów sprawia automatyczne usuwanie kluczy, gdy nie chcesz robić tego ręcznie przez Edytor rejestru. W środowisku Windows można to zrealizować za pomocą skryptu INF lub VBS. W przeciwnym razie trzeba uruchomić system ponownie w trybie MS-DOS, by móc przywołać Regedit z przełącznikiem /d (delete).

Wyciągi z Rejestru w postaci plików tekstowych REG oferują nieudokumentowaną funkcję. W sposób bardzo podobny do wstawiania nowych kluczy można je wykorzystywać do wyrzucania zbędnych lub niepożądanych.

W celu utworzenia pliku REG przywołaj Edytor rejestru (menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Edytor rejestru) i wybierz menu Rejestr | Eksportuj plik Rejestru. Pamiętaj o ustaleniu zakresu eksportowanych danych, zaznaczając zależnie od potrzeb: Wszystko lub Wybrana gałąź.

Alternatywnie możesz założyć plik rejestracji w dowolnym edytorze. Istotne jest, byś zapisał plik w formacie TXT, lecz nadał mu rozszerzenie REG. Zaletą tej metody jest to, że pozwala gromadzić podklucze różnych gałęzi Rejestru w pojedynczym pliku. Pierwszy wiersz pliku powinien zawierać hasło REGEDIT4

W kolejnych wierszach pliku powinny się znajdować klucze, które chcesz usunąć z Rejestru (lub do niego dodać). Możesz je skopiować z innych plików REG przez Schowek, stosując kombinację klawiszy [Ctrl C], [Ctrl V]. Każdy z kluczy musi być ujęty w nawiasy kwadratowe. Jeśli chcesz pozbyć się określonego klucza, wstaw minus między nawias otwierający i nazwę klucza.

Gdy zaznaczysz wszystkie niepożądane klucze, zaimportuj plik, klikając dwukrotnie ikonę zbioru REG, a zostaną usunięte z Rejestru.

Przedstawiona sztuczka przydaje się przede wszystkim do usuwania tych samych kluczy w regularnych odstępach czasu. Działa we wszystkich wersjach Edytora rejestru od Windows 95. Jednak w Windows 2000 musisz zwracać uwagę na to, by wybierać zawsze właściwy typ plików (pliki rejestracji Windows 9x/NT).

Przed modyfikowaniem plików REG warto sporządzić zapasową kopię

i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu na dysku. Jeśli modyfikacje okażą się zbyt radykalne i spowodują zakłócenia w działaniu systemu lub aplikacji, będziesz mógł odtworzyć pierwotny stan Rejestru.

95, 98, NT, 2000

Jednolita czcionka

Innym krojem: Po pewnych modyfikacjach możesz zmusić do wyświetlania nowej czcionki we wszystkich oknach dialogowych.Kliknij, aby powiększyćInnym krojem: Po pewnych modyfikacjach możesz zmusić do wyświetlania nowej czcionki we wszystkich oknach dialogowych.Właściwości ekranu w Panelu sterowania pozwalają konfigurować wiele elementów pulpitu, między innymi oferują możliwość zmiany czcionki systemowej. Jednak nowa czcionka nie jest stosowana we wszystkich zakamarkach Windows. Przede wszystkim w oknach dialogowych nadal pojawia się standardowo MS Sans Serif.

Niektóre aplikacje lub ich okna dialogowe są zaprogramowane w taki sposób, by nie reagowały na ustawienia czcionek systemu Windows, lecz korzystały z własnych opcji ekranu. Podobnie jest w przypadku niektórych okien Windows. Możesz temu zaradzić, jeśli zastosujesz się do poniższych wskazówek.

Etap 1 Jeżeli pracujesz w Windows 95/98, otwórz plik WIN.INI (znajduje się w katalogu \WINDOWS) w edytorze tekstowym i znajdź sekcję [FontSubstitutes]. Chcąc zamienić aktualną czcionkę na inną, na przykład "Comic Sans MS", uzupełnij wspomnianą sekcję o wiersz MS Sans Serif=Comic Sans MS

Oprócz tego musisz sprawdzić pozostałe definicje w sekcji [FontSubstitutes]. W razie potrzeby zmodyfikuj je tak, by czcionki odpowiadały Twoim upodobaniom. W naszym przykładzie należy pozamieniać wszystkie napisy "MS Sans Serif" znajdujące się za znakiem równości na napis "Comic Sans MS". Oczywiście możesz użyć innych czcionek. Jako nazwę czcionki podaj jej oznaczenie wyświetlane w oknie Fonts - przywołasz je, klikając dwukrotnie ikonę Czcionki w Panelu sterowania. Jak wskazuje powyższy przykład, zamiast nazwy pliku COMIC.TTF, należy podać opisową nazwę "Comic Sans MS". Zauważ, że nie można zmienić wielkości czcionki. Windows automatycznie obiera rozmiar domyślny (8 punktów). Dlatego powinieneś obrać taki krój znaków, który jest czytelny w wymienionym rozmiarze.

Jeżeli korzystasz z Windows NT 4 lub Windows 2000, musisz dokonać zmian w Rejestrze. Otwórz Edytor rejestru i znajdź klucz "Hkey_Local_ Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes".

Załóż tu nową wartość o nazwie "MS Sans Serif" i przypisz jej jako dane "Comic Sans MS". Również w tym przypadku musisz pozamieniać inne zapisy, którym przyporządkowana jestwartość "MS Sans Serif" tak, by wskazywały na nową czcionkę (w naszym przykładzie: "Comic Sans MS").

Etap 2 Przemieść pliki standardowej czcionki MS Sans Serif (patrz poniżej) do specjalnie utworzonego folderu, tak aby system jej nie odnalazł. Dzięki temu

Windows będzie zmuszony użyć czcionki, którą wybierzesz. Aby wykonać powyższe czynności w Windows 95/98, zrestartuj system w trybie MS-DOS (wybierz opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS w menu Start | Za-mknij) i wpisując cd \windows\fonts przejdź do katalogu czcionek. Następnie wprowadź trzy poniższe polecenia:

md sserif

attrib - h sserif*.fon

move sserif*.fon sserif

Windows skopiuje zbiory czcionki standardowej do oddzielnego podkatalogu o nazwie SSERIF i usunie je z pierwotnej lokalizacji. Aby zmiana czcionki zaczęła obowiązywać, trzeba ponownie uruchomić system.

Ponieważ Windows NT 4 i Windows 2000 nie udostępniają trybu MS-DOS, musisz pozamieniać nazwy plików (czcionek) z poziomu trybu poleceń. Wpisz w tym celu następujące polecenia:

attrib -h sserif*.fon

ren sserif*.fon *.bak

Skutki tej operacji będą widoczne dopiero po zrestartowaniu systemu. Następnie możesz przenieść pliki czcionek do innego podkatalogu i odtworzyć ich pierwotne nazwy. Wprowadź w tym celu:

cd \winnt\fonts

md sserif

move sserif*.bak sserif

ren sserif\*.bak *.fon