Nagrywanie płyt w Linuksie

Nagrywanie własnych płyt CD-ROM to skuteczny i prosty sposób przygotowywania kopii zapasowych w małej firmie czy domu. Dzięki spadającym cenom coraz więcej osób może sobie pozwolić na zakup nagrywarki CD-ROM. Oczywiście można korzystać z tego sprzętu także w Linuksie.

Nagrywanie własnych płyt CD-ROM to skuteczny i prosty sposób przygotowywania kopii zapasowych w małej firmie czy domu. Dzięki spadającym cenom coraz więcej osób może sobie pozwolić na zakup nagrywarki CD-ROM. Oczywiście można korzystać z tego sprzętu także w Linuksie.

KCDTool to prosty program do nagrywania przeznaczony do KDE.Kliknij, aby powiększyćKCDTool to prosty program do nagrywania przeznaczony do KDE.Szczególną popularnością cieszą się najtańsze nagrywarki z interfejsem ATAPI. Wraz z zakupionym sprzętem otrzymasz zapewne CD z oprogramowaniem do nagrywania płyt - niestety, jest ono zazwyczaj przeznaczone jedynie do MS Windows. Jak stosować to pożyteczne urządzenie w Linuksie? Płyty można tu nagrywać na dwa sposoby - tradycyjnie, używając narzędzi przeznaczonych do linii poleceń lub za pomocą którejś z rozbudowanych aplikacji graficznych. My wybraliśmy X-CD-Roast, uznając go za stabilny program o dużych możliwości, ale do wyboru są też inne.

Zobacz również:

Instalacja nagrywarek SCSI

Włącz w BIOS-ie obsługę kontrolera SCSI, a następnie prawidłowo zakończ (terminacja) łańcuch urządzeń SCSI. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi nagrywarki. Linux musi mieć prawidłowo zainstalowany sterownik kontrolera SCSI - zarówno RedHat/Mandrake, jak i Corel Linux w czasie instalacji potrafią rozpoznać (lub pozwalają na samodzielne określenie) najpopularniejsze typy kontrolerów SCSI. Wszystkie urządzenia SCSI są widziane przez system jako pliki specjalne, np. /dev/scd, /dev/sga. Jeśli nie zostały utworzone podczas instalacji systemu, wystarczy po przejściu do katalogu /dev wykonać polecenie ./MAKEDEV sg. Instalacja urządzenia SCSI jest również możliwa przez rekompilację jądra systemu - tak się zazwyczaj dzieje w przypadku nowszych typów kontrolerów obsługiwanych przez najnowsze wersje jądra.

Jeszcze niedawno nagrywanie CD w Linuksie było zadaniem niebanalnym nawet dla bardziej zaawansowanych, na szczęście teraz powstaje coraz więcej oprogramowania przyjaznego dla użytkowników. Linux nie ma problemu z obsługą większości nagrywarek CD-ROM dostępnych na rynku - zarówno tych z interfejsem SCSI, ATAPI, a nawet podłączanych przez port równoległy (drukarki).

Sposób tradycyjny

CD-ROM można w Linuksie nagrywać na dwa sposoby - "klasyczny" (dwuetapowy) lub łatwiejszy - przy użyciu wyspecjalizowanego programu. Sposób "klasyczny" wymaga posługiwania się narzędziami linii poleceń, co może być dla początkujących trudne, ale warto go poznać, bo niekiedy jest najszybszy.

Pierwszy etap w metodzie "klasycznej" polega na przygotowaniu obrazu dysku CD w postaci jednego dużego pliku, zawierającego to, co ma być nagrane na płytę. Wymaga to odpowiedniej ilości wolnego miejsca na dysku (aż do 650 MB - tyle, ile chcesz nagrać). Do utworzenia binarnego obrazu CD służy program mkisofs, tworzący system plików ISO9660. Mkisofs potrafi tworzyć różne rozszerzenia: RockRidge (akceptuje długie nazwy plików i głębsze struktury katalogów), Joliet - stosuje długie nazwy plików zgodne z MS Windows 9x/NT, El Torito - do nagrywania tzw. bootowalnych CD, z których można uruchomić komputer, a nawet HFS - format używany w MacOS. Generując plik obrazu ("image"), trzeba pamiętać, że z nominalnej pojemności płyty - 650 MB - warto zostawić kilka MB na informacje o strukturze katalogów i plików - pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek pod koniec nagrywania. Najprostszym sposobem przygotowania pliku obrazu jest wykonanie polecenia:

mkisofs -r -o /tmp/image.iso /mnt/ dane

gdzie image.iso to nazwa generowanego pliku obrazu (dzięki opcji -o zostanie zapisany w katalogu /tmp), natomiast /mnt/dane to ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki do nagrania.

Instalacja nagrywarek ATAPI

Instalacja nagrywarki ATAPI wymaga rekompilacji jądra systemu, dlatego musisz zainstalować kod źródłowy jądra. Wszystkich czynności dokonujesz jako użytkownik root na konsoli lub w xterminalu. Przejdź poleceniem cd do katalogu /usr/src/linux i wykonaj polecenie make menuconfig (na konsoli) lub make xmenu (w X-Window). Zobaczysz na ekranie menu konfiguracji parametrów jądra. W sekcji Block devices i zaznacz opcję SCSI emulation support (Y) oraz wyłącz opcję Include IDE/ATAPI CDROM support (N). Przejdź teraz do sekcji SCSI Devices i zaznacz opcję SCSI generic support (Y). Wyjdź z programu, zapisując nową konfigurację. Wpisz teraz w linii poleceń make dep i wyłącz opcję "Probe all LUNs on each SCSI device ("N")", a następnie wpisz make clean. Teraz jesteś gotowy do uruchomienia kompilacji, wpisz polecenie make bzImage - po kil-ku chwilach program zakończy pracę - wpisz make modules, a następnie make modules_install. Przejdź do katalogu, w którym jest nowe jądro (poleceniem /usr/src/linux/arch/i386/boot/) i zmień nazwę pliku bzImage na np. nagrywarka (poleceniem mv bzImage nagrywarka), a następnie skopiuj plik nagrywarka do katalogu /boot (poleceniem cp nagrywarka/boot). Ostatnią czynnością jest skopiowanie pliku System.map z katalogu /usr/src/linux do katalogu /boot i zastąpienie nią poprzedniego pliku System.map (poleceniem cp /usr/src/linux/System .map /boot). Najtrudniejsze już za Tobą, teraz wystarczy do konfiguracji LILO (boot-loader) dodać informację o nowym jądrze - oto przykładowy plik /etc/lilo.conf

boot=/dev/hda

map=/boot/map

install=/boot/boot.b

prompt

timeout=20

default=linux

image=/boot/vmlinuz-2.2.13-7mdk

label=linux

read-only

root=/dev/hda3

Na końcu pliku dodaj, używając dowolnego edytora tekstowego, następujące polecenia:

image=/boot/nagrywarka

label=nagrywarka

read-only

root=/dev/hda3

W pierwszym wierszu dodanej części definiujesz nowe jądro, a w drugim nazwę, po której podaniu w momencie startu LILO zostanie uruchomione jądro "nagrywarka". Oczywiście nazwy partycji w wierszach root= jak i nazwa pierwotnego jądra systemu (tutaj vmlinuz-2.2.13-7mdk) mogą być u Ciebie inne. Zapisz zmiany i wpisz polecenie lilo, aby zaktualizować konfigurację LILO. Od tej pory, jeśli chcesz nagrywać płyty CD, wystarczy uruchomić ponownie komputer, w linii poleceń za znakiem zachęty "LILO:" wpisać nagrywarka i nacisnąć [Enter}. Jeśli niczego nie wpiszesz, to system zostanie uruchomiony ze zwykłym jądrem.

Bliższe szczegóły na temat konfiguracji nagrywarek ATAPI możesz znaleźć w dokumencie CD-Writing-HOWTO, który znajduje się zazwyczaj w katalogu /usr/doc/HOWTO.