Office 2K rok 2K

Omawiamy najważniejsze cechy zgodności z rokiem 2000 w pakiecie biurowym Microsoft Office 2000 oraz procedury dodatkowe, które tak firmy jak i użytkownicy indywidualni powinni przeprowadzić, aby przeniesienie danych do nowego wieku nie wywołało kłopotów, a tym bardziej zagrożeń.

Omawiamy najważniejsze cechy zgodności z rokiem 2000 w pakiecie biurowym Microsoft Office 2000 oraz procedury dodatkowe, które tak firmy jak i użytkownicy indywidualni powinni przeprowadzić, aby przeniesienie danych do nowego wieku nie wywołało kłopotów, a tym bardziej zagrożeń.

Najnowsza wersja - Microsoft Office 2000 - ma w stosunku do wersji poprzednich zmodyfikowaną obsługę dat. Z możliwością indywidualnego ustawienia czterocyfrowej daty, dodatkowymi formatami dat, dodatkowymi opcjami roku 2000, Office 2000 jest wystarczająco dobrze przygotowany do poprawnej obsługi dat.

Zobacz również:

Office 2000 zawiera funkcje związane z rokiem 2000, które pozwalają wszystkim aplikacjom wchodzącym w jego skład łatwiej i bardziej intuicyjnie niż kiedykolwiek przedtem, przenieść dane do nowego wieku. Ponieważ program Excel zawiera najwięcej złożonych i dotyczących przetwarzania dat funkcji ze wszystkich aplikacji Office'a, do Excela 2000 dodano kolejne ulepszenie, zapewniające bezproblemowe przeniesienie istniejących arkuszy kalkulacyjnych.

Ponadto Microsoft opracował własną obszerną strategię roku 2000, która jest oparta na jednoznacznej deklaracji zgodności z rokiem 2000 i zawiera zbiór kryteriów pozwalających na testowanie spójnego i pewnego przetwarzania dat.

Rozszerzone przetwarzanie daty

Kliknij, aby powiększyćPodstawową sprawą przy projektowaniu funkcji operujących datami kalendarzowymi jest to, że różne osoby mogą w różny sposób interpretować rok zapisany dwoma cyframi. Na przykład jeden z użytkowników mógłby zinterpretować ă2/1/30Ó jako 2/1/1930 podczas gdy inny mógłby stwierdzić, że oznacza to 2/1/2030. W przedsiębiorstwach, gdzie wielu pracowników wprowadza i interpretuje dane, możliwość pomyłek jest więc ogromna. Ponadto starsze wersje pakietu MS Office, używały także wielu innych domyślnych formatów daty.

Nowy MS Office 2000 należy do grupy pierwszych aplikacji, które umożliwiają indywidualne lub administracyjne ustawienie czterocyfrowego roku. Wprowadzona nowa opcja wybranego formatu daty tak ułatwia obsługę zapisów dwucyfrowych, że ich interpretacja jest nie tylko dokładna, ale i jednoznaczna. Na przykład użytkownicy i administratorzy mogą przyjąć, że 1/1/02 oznacza 1 stycznia 1902, 2002 lub 5002. Administratorzy, którzy chcą zapewnić spójną wymianę danych w całej firmie, mogą wybrać lub zablokować format daty dla całego przedsiębiorstwa. Możliwość wybrania formatu pozwala osobom przyzwyczajonym do wpisywania dwucyfrowych skrótów lat (np. 1/1/03 zamiast 1/1/2003) robić tak dalej, a mimo to w różnych wersjach Office'a zbiory danych będą przeliczane zawsze ten sam sposób. Jako podstawy obliczeniowej MS Office 2000 tak jak MS Office 97 używa daty 2029. Jeśli więc to ustawienie zostało wybrane dla części lub całej firmy, nie ma potrzeby go zmieniać podczas instalacji Office'a 2000.

Ustawienie czterocyfrowego zapisu roku w komputerach uży-wających systemu operacyjnego Windows 98/2000Pro polega na nowym wpisie daty w opcji Panel sterowania/Ustawienia regionalne. Użytkownicy Windows 95/NT 4.0 mogą również korzystać z czterocyfrowego formatu roku. Można to zrobić, używając dołączonego do MS Office 2000 Resource Kit lub wprowadzając zmiany do Rejestru. Administratorzy mogą również używać MS Office 2000 Resource Kit do przenoszenia i utrzymywania formatu daty w całej organizacji. MS Office 2000 Resource Kit jest dostępny w witrynie Microsoftu lub w postaci książki z płytą CD.

Ponieważ dane używane przez MS Excel, MS Access i MS Visual Basic for Applications potrzebują znacznie większej liczby działań na datach niż inne aplikacje Office'a, możliwość ustawienia czterocyfrowego formatu przyniesie największe korzyści właśnie tym trzem aplikacjom. Jednak oprócz Outlooka (klienta poczty elektronicznej i współpracy grupowej), możliwość ustawienia daty ma wpływ na wszystkie aplikacje Office'a 2000. Ponieważ MS Outlook zawiera kilku modułów używających daty jako parametru (Kontakty czy Kalendarz), ma więc już właściwe informacje o tym, do którego wieku odnoszą się dane użytkownika.

Ulepszony Excel 2000

Wiele firm i indywidualni użytkownicy posługują się Excelem do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń na datach, i to w tak ważnych dziedzinach, jak rozliczenia, zobowiązania, przepływ gotówki, obrót akcjami. Żeby zapewnić oczekiwaną i niezbędną dokładność, Excel musi obsługiwać daty z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości z taką samą precyzją. Dla pewności, że wykonuje on spójne, dokładne obliczenia dat użytkowników, MS Excel 2000 zawiera - oprócz ustawionego czterocyfrowego formatu roku dostępnego w całym Office 2000 Đ dwa dodatkowe sposoby zapisu danych, które umożliwiają łatwiejsze formatowanie komórek po roku 2000:

Dane wpisywane przy użyciu nowego formatu są zapisywane i wyświetlane w następujący sposób:

m/d/yyyy - d-mmm-yyyy

14-Mar-1998 - 3/14/1998

Użytkownicy Excela 2000 mogą łatwo wybrać nowe formaty w menu Format/Komórki/Kategorie/Data oraz deklarując Typ.

Podczas wczytywania arkusza Excela 2000 do wcześniejszej wersji programu, format jest zachowywany i prawidłowo wyświetlany, a wpisywana data - formatowana tak, aby pasowała do krótkiej daty systemu.