Przepis na niewidzialność

Nadchodzi taki moment, gdy Pulpit zaczyna przypominać długo nie sprzątany pokój - ikony aplikacji i skróty do folderów zajmują prawie całą powierzchnię ekranu, a przecież trudno pozbyć się czegokolwiek (nie po to wrzucaliśmy programy i foldery na Pulpit, żeby teraz pozbywać się do nich dostępu).

Nadchodzi taki moment, gdy Pulpit zaczyna przypominać długo nie sprzątany pokój - ikony aplikacji i skróty do folderów zajmują prawie całą powierzchnię ekranu, a przecież trudno pozbyć się czegokolwiek (nie po to wrzucaliśmy programy i foldery na Pulpit, żeby teraz pozbywać się do nich dostępu).

A może istnieje jakiś sposób, aby szybko ukryć ikony z Pulpitu, a później jednym kliknięciem przywrócić je? Przy odrobinie wysiłku możemy przygotować szybkie ukrywanie zawartości Pulpitu (oprócz niektórych standardowych ikon, takich jak np. Moje dokumenty czy Kosz).

Zobacz również:

W szybkim ukrywaniu ikon Pulpitu pomoże nam przygotowanie skrótu.Kliknij, aby powiększyćW szybkim ukrywaniu ikon Pulpitu pomoże nam przygotowanie skrótu.Po pierwsze musimy upewnić się, że system pozwoli na ukrywanie ikon. W tym celu należy udać się do Widok - Opcje folderów (Windows 98) lub Widok -Opcje (Windows 95 i Windows NT 4.0) w otwartym oknie dowolnego folderu. Przejdź teraz na zakładkę Widok i wybierz Ukryj pliki następujących typów (Windows 95 lub NT) lub Nie pokazuj plików ukrytych w polu Pliki ukryte w Windows 98. Kliknij OK. Uwaga: opisany trik jest bardzo prosty i nie może służyć jako sposób na ochronę danych przed niepowołanym dostępem - możemy go jednak z powodzeniem użyć do zwiększenia wygody korzystania z systemu operacyjnego.

Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy Start i wybierz Otwórz. Tym samym przyciskiem kliknij dowolny pusty obszar wewnątrz okna Menu Start i wybierz Nowy element > Folder z menu podręcznego. Podaj nazwę, np. "Ukryte ikony". Folder posłuży jako przechowalnia poleceń ukrywających elementy Pulpitu.

Otwórz nowo utworzony skrót. Ponownie kliknij prawym przyciskiem pusty obszar i z menu podręcznego wybierz Nowy - Skrót. W Windows 9x wpisz następujące polecenie w pole Wiersz poleceń:

c:\attrib +H C:\Windows\Pulpit\*.*

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, sprawdź ścieżkę dostępu do pliku attrib.exe - zmodyfikowana wersja może wyglądać np. tak:

c:\windows\command\attrib +H C:\Windows\Pulpit\*.*

W Windows NT wpisz polecenie (dostosowując ewentualnie ścieżkę dostępu):

%SystemRoot%\system32\ cmd.exe /c attrib +h C:\WinNT\ Profiles\Administrator\desktop\*.*

Wybierz teraz nazwę do skrótu, np. "Ukryj", a następnie ikonę.

Jeżeli chcesz ukryć foldery znajdujące się na Pulpicie, powyższe polecenie się nie przyda. Zamiast gwiazdek *.* trzeba podać wprost nazwę folderu, który chcemy ukryć, np.

c:\windows\command\attrib +H "C:\Windows\Pulpit\Projekt bieżący"

Pamiętaj, żeby ująć całą ścieżkę dostępu w nawiasy, jeśli nazwy zawierają spacje.

Opisany trik polega na nadaniu wszystkim elementom Pulpitu atrybutu "Ukryty" (opcja +H przy wywołaniu polecenia attrib).

Jeżeli nie chcemy ukrywać całej zawartości Pulpitu, a tylko niektóre typy plików, musimy utworzyć plik wsadowy. Używając Notatnika, utwórz nowy plik tekstowy i wpisz w nim odpowiednie wywołania polecenia attrib. Zapisz plik pod nazwą np. "Ukryj.bat". Pamiętaj, aby przy zapisywaniu pliku ująć jego nazwę w cudzysłów - Notatnik nie doda wtedy domyślnego rozszerzenia txt.

Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy nowo utworzony plik wsadowy i wybierz Właściwości. Przejdź na zakładkę Program. W polu Uruchom wybierz opcję Zminimalizowane. Zaznacz pole wyboru Zamknij przy zakończeniu (w polskiej wersji Windows 98 mamy błąd, pole to nazywa się Zamknij przy zakończeniu). Możesz także w tym miejscu dodać skrót klawiaturowy. Następnie przejdź do zakładki Inne i wyczyść pole wyboru Zawsze wstrzymuj w ramce Tło. Kliknij przycisk OK.

Aby utworzyć skrót lub plik wsadowy, który przywróci ikony na Pulpit, wystarczy użyć analogicznych wywołań polecenia attrib, z tą tylko różnicą, że zamiast parametru +H należy użyć -H (usuwa atrybut "ukryty" z odpowiednich plików). Przygotowany skrót (lub plik wsadowy) możemy dorzucić do naszego folderu w Menu Start.