Więcej życia w arkuszu

Czy jesteś znudzony nijakim wyglądem arkusza, nad którym pracujesz? Możesz szybko przygotować drobny dodatek, który poprawi jego atrakcyjność.

Czy jesteś znudzony nijakim wyglądem arkusza, nad którym pracujesz? Możesz szybko przygotować drobny dodatek, który poprawi jego atrakcyjność.

Dobrym sposobem na podsumowanie kolumny lub uzyskanie wyniku skomplikowanej formuły jest skorzystanie z funkcji Autokształtów. Za jej pomocą można wyróżnić jedną z komórek, przypisując jej oryginalny w formie element arkusza.

Zobacz również:

Przejdź do Wstaw - Rysunek - Autokształty lub kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku narzędzi i włącz pasek Rysowanie (pojawi się na dole okna Excela). Możesz teraz wybrać jeden z dostępnych kształtów i umieścić go w arkuszu - wystarczy kliknąć wybrany kształt, a potem miejsce, gdzie chcemy go położyć. Przejdź teraz do pola formuły (pod paskami narzędzi, zaczyna się znakiem "=") i wpisz odniesienie do wybranej komórki arkusza - jeżeli chcesz odwołać się do komórki np. B5, wpisz =$B$5.

Dodanie kolorowego elementu ożywi wygląd arkusza.Kliknij, aby powiększyćDodanie kolorowego elementu ożywi wygląd arkusza.W wybranym kształcie umieszczona zostanie zawartość konkretnej komórki arkusza. Co więcej, jeśli oryginalna wartość zostanie zmieniona, kształt również zostanie uaktualniony. Możesz teraz popracować nad wyglądem dodanego elementu. Kliknij go dwukrotnie - otworzy się okno Formatuj Autokształt, w którym możesz m.in. zmienić czcionkę, kolor i obramowanie utworzonej figury.

Unikamy powtórzeń

Użyj opcji sprawdzania poprawności, aby wykluczyć powtarzanie się danych.Kliknij, aby powiększyćUżyj opcji sprawdzania poprawności, aby wykluczyć powtarzanie się danych.Niektóre arkusze, np. zamówienia, wymagają, żeby dane się nie powtarzały. Możemy wykorzystać jedną z funkcji Excela, aby wykluczyć powtarzalność pozycji w tabeli. Jeżeli użytkownik wpisze wartość, która już wystąpiła, pojawi się komunikat zalecający powtórzenie wpisania wartości.

Zaznacz obszar arkusza, który chcesz objąć ochroną przed dublowaniem danych (w naszym przykładzie będzie to obszar $A$2:$A$15. Przejdź do Dane éSprawdzanie poprawności na zakładkę Ustawienia. Z listy Dozwolone wybierz pozycję Niestandardowe. Pojawi się pole Formuła, w którym wpisz następującą formułę:

=LICZ.JEŻELI(A$2:$A$20;A2)=1 i kliknij przycisk OK.

Jak to działa? Formuła sumuje liczbę wystąpień (we wskazanym obszarze) wartości takiej samej, jak w polu A2. Uwaga: drugi argument funkcji LICZ.JEŻELI jest adresem względnym, wskazującym na lewy górny róg obszaru, który badamy, podczas gdy pierwszy argument to bezwzględne "koordynaty" obszaru. Jeżeli funkcja LICZ.JEŻELI zwróci liczbę jeden (czyli wystąpi powtórzenie danych), cała formuła przyjmie wartość PRAWDA, powodując tym samym wyświetlenie komunikatu o nieprawidłowym wprowadzeniu danych.

Możemy zmienić wyświetlany komunikat. Przejdź do Dane - Sprawdzanie poprawności na zakładkę Ostrzeżenie o błędzie.

Możesz teraz wpisać tekst, który pojawi się w oknie z komunikatem o nieprawidłowych danych oraz tytuł tego okna. Jeżeli uznasz to za stosowne, zmień także ikonę - standardowo jest to znak "Stop". Pamiętaj, że w przypadku zmiany ikony, zmienią się także przyciski w oknie komunikatu, np. jeżeli wybierzesz ikonę "Ostrzeżenie" (z wykrzyknikiem), okno takie będzie zawierało trzy przyciski: Tak, Nie i Anuluj.

Opisana metoda ma jedną, ale poważną wadę. Jeżeli skopiujemy wartość z innej komórki do Schowka, a później wkleimy ją do chronionego obszaru, sprawdzanie poprawności nie zadziała. Trzeba o tym pamiętać, gdy pracujemy z ważnymi zbiorami danych.

Jak otworzyć arkusz w tym samym miejscu?

Użyj opcji sprawdzania poprawności, aby wykluczyć powtarzanie się danych.Użyj opcji sprawdzania poprawności, aby wykluczyć powtarzanie się danych.Gdy pracujemy z dużymi arkuszami, sporo kłopotów po uruchomieniu Excela może sprawić odnalezienie miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy edycję. Można sobie z tym poradzić. Przed zakończeniem pracy z Excelem należy przejść do Plik - Zapisz obszar roboczy i podać nazwę, pod którą chcemy zapisać wszystkie ustawienia systemu. Podczas ponownego uruchomienia Excela przejdź do Plik - Otwórz i otwórz zapisany wcześniej plik obszaru roboczego (rozszerzenie XLW). Dzięki temu rozpoczniesz pracę w tym samym miejscu, w którym ją skończyłeś.

Uwaga: plik obszaru roboczego nie zawiera arkuszy - oznacza to np., że nie można po prostu skopiować pliku XLW - konieczne jest skopiowanie wszystkich skoroszytów (plików XLS).

Obszar roboczy przechowuje dane o wszystkich otwartych w momencie jego zapisywania arkuszach, nawet rozmieszczenie poszczególnych arkuszy w oknie Excela. Dzięki temu, otwierając obszar roboczy, możemy uzyskać szybkie otwarcie kilku arkuszy. Jeżeli chcemy, aby z uruchomieniem Excela automatycznie został otworzony zadany obszar roboczy, należy zapisać plik obszaru roboczego w folderze C:\Program Files\Microsoft Office\Office\ XLStart. Pamiętaj, aby nie zapisywać tam arkuszy, a tylko obszar roboczy.