Pozwól obrazom nabrać kształtów

Jeśli jesteś jednym z tych wytrwałych, którzy uporali się z trójwymiarowymi programami rysunkowymi, to gratuluję. Jeżeli tak się nie stało, to prawdopodobnie patrzysz na sztukę spod znaku 3D z poczuciem zazdrości. Rysunkowe bowiem aplikacje 3D wymagają wysiłku, cierpliwości, umiejętności przestrzennego postrzegania i całego mnóstwa sprzętu.

Jeśli jesteś jednym z tych wytrwałych, którzy uporali się z trójwymiarowymi programami rysunkowymi, to gratuluję. Jeżeli tak się nie stało, to prawdopodobnie patrzysz na sztukę spod znaku 3D z poczuciem zazdrości. Rysunkowe bowiem aplikacje 3D wymagają wysiłku, cierpliwości, umiejętności przestrzennego postrzegania i całego mnóstwa sprzętu.

Kliknij, aby powiększyćJednak niekoniecznie potrzebujesz w pełni uwypuklających trójwymiarowych programów graficznych do tworzenia tego rodzaju sztuki. Adobe Photoshop jak również inne edytory obrazu oferują kilka wspaniałych możliwości, prowadzących do trzeciego wymiaru. Cokolwiek by mówić, końcowym produktem wszystkich wirtualnych aplikacji 3D jest zrenderowany plik obrazka. Dlaczego więc nie zrezygnować z dodatkowego kroku i nie stworzyć pliku z obrazkiem w edytorze obrazu? Jest mnóstwo wspaniałych plug-inów 3D dla Photoshopa, takich jak Vertigo QuickSpace, Andromeda Series 2 Three - D Luxe i wiele innych. Jeśli jednak chcesz tylko zamoczyć stopy, nie zanurzając się w pełni, Photoshop ma własny filtr o nazwie 3D Transform do trójwymiarowego modelowania. Początkowo zaprojektowany do pomocy w przedstawianiu opakowanych projektów, filtr 3D Transform pozwalał owinąć obrazek wokół podstawowych brył, takich jak sześcian, kula czy walec. Niestety, pozbawiony jest opcji oświetlania, a jego możliwości są dość ograniczone. Mimo to przy odrobinie wysiłku i użyciu efektów warstw Photoshopa 5.0 można stworzyć prosty trójwymiarowy obrazek bezpośrednio w tym programie, bez potrzeby uczenia się innych.

Zobacz również:

Rzeźbienie w 3D Transform

Skopiuj obrazek na oddzielną warstwę, aby owinąć go dookoła obiektu. Wybierz filtr 3D Transform i użyj narzędzia Cylinder do uzyskania podstawowych brył. Dodaj punkty na prawej krawędzi obiektu i przeciągnij je za pomocą Direct Selection dla osiągnięcia klepsydry.Kliknij, aby powiększyćSkopiuj obrazek na oddzielną warstwę, aby owinąć go dookoła obiektu. Wybierz filtr 3D Transform i użyj narzędzia Cylinder do uzyskania podstawowych brył. Dodaj punkty na prawej krawędzi obiektu i przeciągnij je za pomocą Direct Selection dla osiągnięcia klepsydry.Pierwszym krokiem jest wybór obrazka, z trybu RGB lub skali szarości, który chcemy owinąć wokół bryły. Najlepsze są obrazki o bogatej teksturze, aczkolwiek technika ta będzie współdziałała z każdym wskazanym obrazkiem. Skopiuj obrazek do oddzielnej warstwy (w menu Layer wybierz Duplicate Layer). Oczywiście, możesz zastosować 3D Transform bezpośrednio do warstwy tła, ale to nie jest dobry pomysł, gdyż Photoshop stapia trójwymiarowe kształty z tłem, chroniąc cię przed poruszaniem nimi później. Rozpoczynając więc od utworzenia oddzielnej warstwy, pozostawiasz sobie pełną swobodę modyfikowania trójwymiarowych kształtów.

Wybierz komendę 3D Transform z podmenu Render, znajdującego się w menu Filter. Photoshop otworzy okno dialogowe narzędzi trójwymiarowych. Aby uzyskać kształt klepsydry, prezentowany na obrazku po lewej, wybierz narzędzie Cylinder (naciskając klawisz C) i przeciągnij do środka obrazka w oknie dialogowym. Manipulując punktami kontrolnymi walca, uzyskasz kształt stożka, klepsydry lub kieliszka. (W ten sposób możesz zmieniać tylko kształt walca, a nie kuli czy sześcianu). Naciśnij klawisz Plus dla wybrania narzędzia, dodającego punkty kontrolne, i kliknij na środku prawej strony walca, aby dodać nowy punkt. Dodaj jeszcze dwa punkty po prawej stronie, jeden między środkowym i górnym wierzchołkiem, drugi analogicznie między środkowym a dolnym. Powinieneś otrzymać trzy równomiernie rozmieszczone punkty po prawej stronie walca.