Automatyczny wydawca

Obecnie Macintosh jest lepiej niż kiedykolwiek dostosowany do automatyzacji pracy, ale nie zawsze tak było.

Obecnie Macintosh jest lepiej niż kiedykolwiek dostosowany do automatyzacji pracy, ale nie zawsze tak było.

Dziesięć lat temu, jeśli chciałeś automatyzować swój komputer, lepiej było zdecydować się na PC. System operacyjny Macintosha nie był dostosowany do obróbki plików wsadowych czy wykonywania zadań za pomocą skryptów. Ale czasy się zmieniły - współczesne Macintoshe są wyposażone w znakomity system automatyzacji.

Zobacz również:

Kluczem do tego typu zadań jest Apple Script, który stanowi część systemu operacyjnego. AppleScript 1.3 (czyli wersja dostarczana z systemem 8.5) jest wreszcie napisana we własnym kodzie PowerPC - a to oznacza kilkakrotne przyspieszenie w stosunku do poprzednich wersji. Co więcej, jest możliwe dołączanie plików do folderów - przy każdym korzystaniu z folderu (na przykład dodawanie pliku albo przesuwanie okna danego folderu) skrypt będzie automatycznie uruchamiany.

Za pomocą tych dołączanych skryptów możemy wywołać ciągi poleceń przez przeciągnięcie pliku do jakiegoś folderu czy po prostu otworzenie go. Możemy spowodować na przykład, by Mac zapisał właśnie stworzoną grafikę w formacie EPS Quark Xpressa, rasteryzował w Photoshopie, a następnie umieścił na serwerze WWW.

To właśnie robią skrypty zaprezentowane w niniejszym artykule (patrz "Ze strony do sieci"). Po drobnych modyfikacjach możecie używać ich do automatyzowania pracy.

Nie bój się

Zanim zagłębimy się w złożone zagadnienie skryptowania QuarkXpressa, Photoshopa i narzędzi transferu plików, chciałbym pokazać, jak prosty jest AppleScript. Instruowanie komputera, co ma robić, to innymi słowy programowanie. Ale zanim wpadniesz w panikę, powiem ci, że AppleScript różni się bardzo od innych języków programowania. Po pierwsze, do pisania skryptów nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania. Po drugie, AppleScript bardzo przypomina zwykły angielski.

A warto przezwyciężyć obawy, bo AppleScript to niesamowicie potężne narzędzie, które przyspiesza pracę i tym samym umila życie. Jeśli nigdy nie zajmowałeś się programowaniem, masz okazję spróbować. Jakże miło jest napisać tekst i potem patrzyć, jak komputer słucha rozkazów. Spróbujmy zatem wykonać następujące czynności:

1. Uruchom Script Editora (aplikacja ta znajduje się w folderze Apple Extras na twardym dysku - chyba że ją przeniosłeś lub skasowałeś). Na rynku jest dostępnych kilka komercyjnych edytorów, ułatwiających i przyspieszających pisanie skryptów, ale ten ma zasadniczą zaletę - jest za darmo.

2. Wpisz następujący skrypt:###

tell application "Finder"####

activate#####

open window of startup disk###

set position of window of###

- startup disk to {30, 50}###

end tell.#####

3. Wreszcie kliknij na przycisk Run Script Editora i uruchom skrypt.

Stanowi on nie tylko wprowadzenie do AppleScriptu, ale również jest demonstracją kilku podstawowych reguł składniowych obowiązujących przy ich pisaniu. Po pierwsze, musimy skierować nasze polecenia do jakiejś aplikacji lub obiektu. Ten skrypt jest skierowany do samego Findera. Słowo activate powoduje, że staje się aktywną, najbardziej zewnętrzną aplikacją. Znak - (option-L) oznacza, że dalszy ciąg komendy znajduje się w następnej linijce. Aby określić miejsce przedmiotu na ekranie, wpisujemy współrzędne w nawiasach. W moim przykładzie skrypt ustawia okno twardego dysku w pozycji 10 pikseli w prawo i 50 w dół. Wreszcie dla każdej komendy tell musimy podać na koniec rozkaz end tell (to tak jakbyśmy mówili aplikacji "na razie").

Im bardziej jest skomplikowane zadanie do wykonania, tym bardziej komplikuje się skrypt. Ale nawet skomplikowane operacje możemy wykonywać za pomocą prostych skryptów.