Photoshop na wysokich obrotach

Warstwy w Photoshopie są powiązane wyłącznie z natywnym formatem zapisu. Właśnie dlatego kiedy będziemy próbowali zapisać obraz zawierający warstwy, Photoshop zaoferuje nam jedynie format.psd.

Praca z warstwami i paletami

Zachowywanie warstw w innych formatach plików

Warstwy w Photoshopie są powiązane wyłącznie z natywnym formatem zapisu. Właśnie dlatego kiedy będziemy próbowali zapisać obraz zawierający warstwy, Photoshop zaoferuje nam jedynie format.psd. Możemy jednak obejść tę przeszkodę, wybierając File>Save a Copy zamiast File>Save As. Komenda Save a Copy pozwoli na dowolny format pliku, a ponadto automatycznie spłaszczy warstwy w obrazie. Poza tym, oryginalny plik zawierający warstwy pozostanie nienaruszony.

Kliknij, aby powiększyćZmiana kolejności warstw w Photoshopie 4

Zmiana porządku warstw bez konieczności odwoływania się do pomocy palety Warstwy jest prosta. Jeśli chcemy przesunąć wybraną warstwę o jeden poziom do góry, posługujemy się skrótem Ctrl-] w Windows lub Command-] na Macu. Jeżeli natomiast zamierzamy przesunąć warstwę o poziom do dołu, wybieramy Ctrl-[ w Windows lub Command-[ na Macu. Ponadto komendy Ctrl-Shift-] lub Ctrl-Shift-[ w Windows (lub Command-Shift-] i Command-Shift-[ na Macu) powodują przesunięcie warstwy do najniższego lub najwyższego poziomu palety warstw (wyłączając Warstwę Tła).

Zobacz również:

Nawigacja w warstwach

Do nawigacji w górę i w dół warstw może być także wykorzystana klawiatura. W celu wybrania następnej warstwy znajdującej się nad aktualną, wybierz Alt-] w Windows lub Option-] na Macu. Wybranie kolejnej warstwy znajdującej się pod aktualną wiąże się z naciśnięciem kombinacji Alt-[ w Windows lub Option-[ na Macu. Żeby przenieść się do najwyższej lub najniższej palety, możemy także użyć skrótu Shift-Alt-] lub Shift-Alt-[ w Windows (oraz Shift-Option-] i Shift-Option-[ na Macu).

Korekcja prześwietlonych obrazów przy użyciu warstw

Większość użytkowników Photoshopa, mając do czynienia z prześwietlonym skanem, będzie najprawdopodobniej eksperymentowała z odcieniami i nasyceniem lub kontrolą krzywych w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Techniki te jednak mogą wpłynąć na pogorszenie jakości obrazu, np. miękkich przejść barw występujących w odcieniach skóry. Problem ten możemy rozwiązać zwiększając jednolicie zagęszczenie wszystkich pikseli. Skopiuj cały obraz do drugiej warstwy i ustaw ją w trybie Multiply. Jeśli uzyskany wynik jest zbyt mocny, zmniejsz nieprzezroczystość. Jeśli obraz okazuje się zbyt słaby, dodaj więcej warstw przy wykorzystaniu tej samej procedury.

Opadające palety

Jeśli jedna z wielu palet Photoshopa przeszkadza w swobodnej pracy nad obrazem, kliknięcie na ikonę zamykania położoną po prawej stronie na pasku tytułowym pozwoli ją ukryć. Kliknięcie na ikonę znajdującą się na lewo od ikony zamykania spowoduje jej opuszczenie. Jeśli chcesz opuścić ją jeszcze niżej, do paska tytułowego i zakładek paneli, naciśnij Alt w Windows lub Option na Macu, a następnie kliknij na ikonę zamykania lub dwukrotnie na zakładkę panelu. Jeśli chcesz czasowo ukryć lub zobaczyć wszystkie z palet Photoshopa, naciśnij Tab. Jeśli chcesz ukryć lub odsłonić wszystkie palety poza oknem narzędziowym i pasek stanu, naciśnij Shift-Tab.

Przesuwanie palety do krawędzi ekranu

Jak mówiliśmy, palety mogą nam czasem nieco utrudniać pracę. Szybkim sposobem na usunięcie palety z pola widzenia jest wysłanie jej do krawędzi ekranu. Naciśnij Shift i, chwytając za pasek tytułowy palety, przenieś ją do najbliższej krawędzi ekranu. Teraz będzie się ona znajdować z dala od okna obrazu.

Rozszerzanie funkcji Undo

Wcześniejsze wersje Photoshopa nie były wyposażone w istotną cechę palety - możliwość cofnięcia zmiany tekstowej w polu tekstowym palety. Photoshop 5.5 nadrabia te zaległości. Wybranie Edit>Undo (lub Ctrl-Z w Windows i Command-Z na Macu) spowoduje cofnięcie ostatniej zmiany dokonanej w palecie.

Edycja gradacji

Filtr Polar Coordinates może być doskonałym narzędziem służącym do edycji gradacji. Po narysowaniu gradacji liniowej przy użyciu narzędzia do gradientów, zastosuj Filter>Distort>Polar Coordinates z wybraną opcją Polar to Rectangular. Gradacja zostanie wytyczona ponownie wraz z podświetleniami w dolnej części selekcji. Jeśli chcesz ponownie użyć filtra w celu zmiany efektu, naciśnij Ctrl + F. Powtarzaj, dopóki nie zaczną się pojawiać ząbkowane krawędzie. Następnie naciśnij Undo, by powrócić do ostatniego zastosowanego efektu wygładzania.

Wskazówki nawigacyjne

Określanie wielkości nowego obrazu

Być może zauważyłeś, że Photoshop automatycznie zmienia ustawienia nowego okna dialogowego, żeby dopasować je do zawartości Schowka. Jeśli chcesz pominąć tę funkcję w taki sposób, by Photoshop ignorował Schowek i otwierał nowe okno dialogowe w ustawieniach domyślnych, naciśnij Alt w Windows lub Option na Macu i wybierz File>New.

Przykład określania wielkości obrazu

Sprawdź ukryte możliwości wchodzących w skład Photoshopa okien dialogowych Image Size i Canvas Size. Kiedy okna dialogowe Image Size i Canvas Size są otwarte, możesz dopasować wielkość obrazu lub obszaru roboczego (CANVAS?) i rozdzielczość innego otwartego pliku graficznego. Wybierz po prostu pasujący obraz z menu Window.

Nawigacja w Photoshopie 5

Nawet 21-calowy monitor nie jest wystarczający dla większości użytkowników Photoshopa, którzy czasami są zmuszeni do przybliżania obrazu do momentu, w którym stanie się on większy od ekranu monitora. Oto kilka nawigacyjnych skrótów, które mogą się okazać przydatne w pracy z wielkimi powiększeniami:

  • Klawisz Home przesuwa widok na lewą górną część obrazu.
  • Klawisz Page Down przesuwa widok o jeden ekran w dół obrazu.
  • Ctrl-Page Down w Windows lub Command-Page Down na Macu powoduje przesunięcie widoku o jeden ekran w prawo.
  • Ctrl-Page Up w Windows lub Command-Page Up na Macu powoduje przesunięcie widoku o jeden ekran w lewo.
  • Klawisz End przesuwa widok do prawej dolnej części obrazu.