Nagrywanie bez tajemnic

Kupiłeś nagrywarkę, instalujesz oprogramowanie i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie masz bladego pojęcia, jak się tego wszystkiego używa. Instrukcja polskiego nie zna, a w aplikacji tyle dziwnych ustawień...

Kupiłeś nagrywarkę, instalujesz oprogramowanie i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie masz bladego pojęcia, jak się tego wszystkiego używa. Instrukcja polskiego nie zna, a w aplikacji tyle dziwnych ustawień...

Easy CD Creator wita oknem kreatoraKliknij, aby powiększyćEasy CD Creator wita oknem kreatoraSkorzystaj z naszego przewodnika po trzech najpopularniejszych programach do nagrywania CD-R: Easy CD Creatora 3.5/4.0, Nero 5.0 i WinOnCD 3.6/3.7. Powiemy Ci, jak nagrać własną płytę audio lub z danymi albo jak skopiować już istniejącą. Wyjaśnimy znaczenie opcji programów i wytłumaczymy podstawowe pojęcia z dziedziny CD-R/RW. Od dziś nagrywarka będzie Ci już całkowicie posłuszna.

Zobacz również:

Easy CD Creator 3.5/4.0

Wyłącz automat

Easy CD Creator w przeciwieństwie do Nero i WinOnCD nie wyłącza automatycznego powiadomienia o włożeniu płyty (AIN) w Windows. Funkcja ta - wygodna dla użytkownika, bo programy na CD same się uruchamiają - może spowodować błędy podczas zapisu krążka, dlatego też lepiej ją wyłączyć. Negatywnym efektem ubocznym rezygnacji z AIN będzie to, że po włożeniu czystej płyty CD-R lub RW do nagrywarki, program Direct CD do zapisu pakietowego nie zaproponuje formatowania nośnika i nie rozpozna automatycznie krążka już sformatowanego.

Z Panelu sterowania wybierz System (albo kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz Właściwości) i przejdź do karty Menedżer urządzeń. Rozwiń gałąź CD-ROM i dwukrotnie kliknij pozycję odpowiadającą Twojej nagrywarce. Na karcie Ustawienia w sekcji Opcje usuń zaznaczenie opcji Automatyczne.... Kliknij OK i Zamknij, a następnie ponownie uruchom komputer.

Bardzo popularne narzędzie ze względu na dużą prostotę obsługi, szczególnie gdy korzystasz z kreatora, który poprowadzi Cię za rękę przez kolejne etapy tworzenia płyty. W wersji 4.0 wprowadzono sporo ulepszeń, zmniejszających dystans, jaki pod względem funkcjonalności dzielił ECDC od rywali.

Najnowsza wersja w momencie pisania niniejszego artykułu nosiła numer 3.5c (107) i 4.02. Aktualizację można pobrać z witryny WWW lub FTP Adapteka ( http://www.adaptec.com/support/files/cdrupdates.html , ftp.adaptec.com/pub/BBS/easycd ).

Przed rozpoczęciem pracy warto przetestować system poleceniem Tools | System Tests: w oknie należy nacisnąć przycisk Do Test dla każdej z trzech składowych testu - wydajności dysku (karta Transfer Rate), odczytu audio (Audio Extraction) i szybkości nagrywania (Recorder). W ECDC 4.0 okno System Test pokazuje dostępne napędy. Po wybraniu któregoś zaznacz pole Enable... i naciśnij przycisk Test. Dla napędów CD można sprawdzić szybkość zrzucania audio (Audio Extraction Test).

Jeżeli okaże się, że Twój twardy dysk nie jest wystarczająco szybki, zdefragmentuj go i ponów test. Gdy masz dwa dyski, a ten drugi jest szybszy i pewniejszy, z menu Tools wybierz Options. W wywołanym oknie opcji na karcie General w sekcji Temporary files usuń znak wyboru opcji Use Windows... i w oknie obok Path podaj ścieżkę dostępu lub wybierz partycję (folder) przyciskiem Browse.

Jako że Easy CD Creator nie wyłącza ani nie ignoruje funkcji automatycznego powiadamiania o włożeniu płyty (AIN), musisz ręcznie naprawić ten mankament (patrz ramka "Wyłącz automat"). Co prawda wówczas komputer nie będzie automatycznie uruchamiał programów z CD, a oprogramowanie zapisu pakietowego (jak Direct CD) nie rozpozna czystego nośnika, ale za to nie wystąpią kłopoty przy nagrywaniu - szczególnie w przypadku aplikacji CD Copier.

Jeśli masz wersję 4.0, przy korzystaniu z poniższych porad weź pod uwagę następujące różnice w stosunku do wersji 3.5: zamiast kreatora jest okno Create CD, w którym wybierasz rodzaj płyty, a animowany przewodnik CD Guide podpowiada jedynie, co należy robić. Okno projektu nie składa się z kilku kart - ma tylko jeden widok CD Layout, natomiast przycisk New (oraz polecenie File | New) pozwala wybrać z listy format płyty.

Opcje nagrywania

Poniższe informacje dotyczą wersji 3.0. Okno CD Creation Setup z ECDC 4.0 nie zawiera kart - wszystkie opcje znajdziesz w wydzielonych sekcjach po naciśnięciu przycisku Advanced.

Karta General

<font color="red">CD Recorder: jeśli masz więcej niż jedną nagrywarkę, wybierz tę właściwą (ECDC 4.0: Target Devices).

<font color="red">Write speed: wybór prędkości zapisu; jeżeli zdarza się opróżnienie bufora, zmniejsz prędkość nagrywania.

<font color="red">Number of copies: liczba kopii przy nagrywaniu z pliku obrazu płyty.

<font color="red">Options: opcje nagrywania - tylko test, test i utworzenie płyty, tylko utworzenie płyty (ECDC 4.0: sekcja Create options zawiera dodatkowo opcję zapisu informacji CD-Text - jeśli nagrywarka to obsługuje).

Karta Advanced (ECDC 4.0: sekcja Write Method)

<font color="red">Track-at-Once: opcje zamykania sesji w trybie TAO. Jeżeli nagrywasz audio i chcesz mieć możliwość dorzucenia później następnych utworów, wybierz Leave Session Open. Jednak nie będziesz mógł słuchać płyty w zwykłym odtwarzaczu CD do czasu zamknięcia sesji (żeby zamknąć sesję po nagraniu wszystkich utworów, wybierz polecenie Disc | Disc Information i kliknij Close Session). Jeżeli nagrywasz dane i chcesz w przyszłości je uzupełniać (płyta wielosesyjna) albo po nagraniu ścieżek audio w pierwszej sesji resztę płyty chcesz zapisać danymi, wybierz Close Session and Leave Disc Open, tworząc w ten sposób płytę w formacie CD-Extra (ECDC 4.0 pozwala na zapis tego formatu w trybie Session At Once). Jeżeli chcesz zabezpieczyć płytę przed dalszym dopisywaniem danych albo nagrywasz całą płytę audio, zamknij definitywnie dysk opcją Close Disc (ten sam efekt osiągniesz poleceniem Disc | Disc Information i przyciskiem Close Disc).

<font color="red">Session-At-Once (tylko ECDC 4.0): w przypadku płyty CD-Extra sesja audio zostanie nagrana tak, jak w DAO.

<font color="red">Disc-at-Once: gdy nagrywasz całą płytę w jednym podejściu (na przykład z pliku obrazu) oraz nie chcesz mieć dwusekundowych przerw między ścieżkami audio, wybierz tę opcję. Wszystkie dane do nagrania muszą być wówczas na twardym dysku, a w razie wystąpienia błędu podczas zapisu tracisz cały krążek.

Karta Summary

Sprawdź na niej wszystkie parametry zapisu płyty (nie dotyczy ECDC 4.0)

Płyty z danymi - kreator

<font color="red">1. Wybierz Data CD. Jeżeli w napędzie jest częściowo nagrana płyta, jej ostatnia sesja zostanie automatycznie zaimportowana, dając możliwość dopisania nowej treści (powstanie krążek wielosesyjny). Kliknij Dalej.

<font color="red">2. W następnym oknie kreatora wybierz pliki i foldery (możesz po kilka naraz, klikając z naciśniętym klawiszem [Shift] lub [Ctrl]), które mają się znaleźć na płycie i dodaj je do istniejącej struktury krążka przyciskiem Add Now. Obok tego przycisku znajduje się skala wolnego miejsca na dodatkowe dane. Po zakończeniu wybierania kliknij Dalej.

<font color="red">3. Zdecyduj, czy program ma wykonać test zapisu (opcja Perform the test), czy nie. Test należy przeprowadzić przy pierwszych próbach nagrywania; później, gdy znasz już wydajność systemu, test nie będzie konieczny. Kliknij Dalej.

<font color="red">4. Odpowiedz na pytanie, czy program ma od razu dokonać nagrania na dysku (opcja Create CD now), czy później. W drugim wypadku projekt struktury płyty można jeszcze zmieniać i zapisywać jako plik do dalszej edycji. Nagranie wykonasz poleceniem File | Create CD lub przyciskiem (patrz "Opcje nagrywania" oraz "Struktura płyty"). Kliknij Zakończ.

Płyty z danymi - na piechotę

<font color="red">1. Jeżeli nie masz jeszcze "czystego" projektu, wybierz File | New CD Layout lub kliknij przycisk i przejdź do karty Data CD Layout.