Stylowy Xpress

Dawno, dawno temu, nim jeszcze Microsoft Word zdominował rynek edytorów tekstu, do każdego sprzedawanego Macintosha dołączano program o nazwie Mac-Write. Oryginalna wersja MacWrite'a powstała w oparciu o technologię wynalezioną przez firmę Quark - zaskakujące, jeśli zważyć, że importowanie tekstu do QuarkXPressa trudno nazwać bezproblemowym.

Dawno, dawno temu, nim jeszcze Microsoft Word zdominował rynek edytorów tekstu, do każdego sprzedawanego Macintosha dołączano program o nazwie Mac-Write. Oryginalna wersja MacWrite'a powstała w oparciu o technologię wynalezioną przez firmę Quark - zaskakujące, jeśli zważyć, że importowanie tekstu do QuarkXPressa trudno nazwać bezproblemowym. Jeśli Quark potrafił tworzyć edytory tekstu jeszcze w latach osiemdziesiątych, czemu dzisiejszy XPress nie umie porządnie zaimportować plików z takich edytorów?

Na szczęście można trochę poprawić działanie XPressa, a jednocześnie oszczędzić sobie czasu i zachodu przy ponownym formatowaniu zaimportowanego tekstu - wystarczy przestrzegać paru reguł i procedur. Niniejszy artykuł opisuje import formatu Microsoft Word, ponieważ Xpress wprowadza do niego najmniej modyfikacji. Jednak niemal każdy edytor potrafi zapisać tekst w formacie Worda, tak więc możecie skorzystać z tej informacji, nawet jeśli w ogóle nie używacie Worda...

Zobacz również:

Do roboty!

Polecenia Wytnij i Wklej (Cut/Paste) wydają się najprostszym rozwiązaniem problemu, ale odradzam - zapomnijcie lepiej o tym. Można oczywiście wyciąć tekst z Worda i wkleić go do ramki tekstowej XPressa; tekst owszem, przeniesie się, ale bez żadnego formatowania (Quark- XPress nie obsługuje wklejania formatowanego tekstu RTF, dostępnego poleceniem Paste Special w MS Office - JH). Jeśli musicie zachować formatowanie, wyróżnienia, rozmiary kroju pisma itp. atrybuty, jedyne rozsądne rozwiązanie to polecenie Get Text z menu File.

Okno dialogowe Get Text ma dwie opcje: Convert Quotes i Include Style Sheets. Ta pierwsza opcja jest nieco bardziej skomplikowana, niż wynikałoby z opisu: zamienia ona proste cudzysłowy na "okrągłe" (MS Word 97 i 98 automatycznie wstawia "okrągłe" cudzysłowy, jeśli w zakładce "Autoformatowanie podczas pisania" okna Autoformatowanie zaznaczono opcję zamiany cudzysłowów prostych na drukarskie - JH), ale nie tylko.

Po jej włączeniu podwójne dywizy są zamieniane na pauzy (standard typografii amerykańskiej; w Polsce przyjęło się używać półpauzy w roli myślnika - JH).

Ta druga opcja nakazuje XPressowi czytanie informacji o stylach pisma (por. ramka "Import stylów Worda"). Jeżeli nie zaznaczycie tej opcji, importowany tekst będzie zawierał kody bieżącego stylu i inne znaki formatujące, aby jego wygląd odpowiadał temu z Worda. Co gorsza, nadawanie nowego stylu (lub redefinicja starego - JH) nie będzie miało żadnego wpływu na ten tekst. Z tego też powodu osobiście zawsze włączam opcję Include Style Sheets podczas importu plików Worda.

Błędy tłumaczenia

Ponieważ XPress i Word różnią się dostępnymi funkcjami, importowanie sformatowanego tekstu nie jest tak całkiem banalnym zadaniem. Przykładowo, XPress zawsze konwertuje tabele z Worda do czystego tekstu oddzielonego znakami tabulatora. XPress ignoruje również wszelkie informacje o geometrii strony Worda (w tym liczbę łamów, zakotwiczone bloki tekstu czy marginesy), jak również automatyczną numerację akapitów. Przypisy utworzone w Wordzie pojawią się na końcu zaimportowanego tekstu w XPressie. Inicjały i inne "efekty specjalne" formatowania w Wordzie, jak np. ramki czy cieniowanie, rzadko będą poprawnie zaimportowane (mówiąc szczerze, ramki itp. nie zaimportują się wcale - JH).