Nakładanie trójwymiarowych tekstur

Przestań tworzyć płaskie, martwe obiekty. Czas nadać, im trójwymiarowe terkstury.

Przestań tworzyć płaskie, martwe obiekty. Czas nadać, im trójwymiarowe terkstury.

Ogólna wiarygodność obrazów trójwymiarowych zależy od trzech czynników: dobrego modelu, dobrego oświetlenia i dobrych tekstur. Z tych trzech czynników właśnie tekstury są zwykle traktowane najbardziej po macoszemu przez początkujących, którzy zwykle ograniczają się do nadania obiektom prostych szaderów. Kolejnym powodem takiego traktowania faktur jest to, że manipulacja nimi nie daje natychmiastowych efektów. Żeby osiągnąć efekt, konieczne jest staranne planowanie, przemyślenie projektu i zwracanie uwagi na szczegóły. Jest to także - przynajmniej dla mnie - najbardziej satysfakcjonująca część procesu obrazowania 3D: punkt, w którym sztuka łączy się z geometrią.

Rysunek 1: Upewnij się, że prawidłowo określiłeś osie rzutowania - zwykle powinny być ustawione pod kątem prostym do powierzchni rzutowaniaKliknij, aby powiększyćRysunek 1: Upewnij się, że prawidłowo określiłeś osie rzutowania - zwykle powinny być ustawione pod kątem prostym do powierzchni rzutowaniaRysunek 2: W Cinema 4D możesz zmienić oś rzutowania obracając niebieską siatkęKliknij, aby powiększyćRysunek 2: W Cinema 4D możesz zmienić oś rzutowania obracając niebieską siatkę

Konkretne sposoby mapowania faktur mocno się różnią w zależności od wykorzystywanego oprogramowania. Postaram się więc skupić na ogólnych zasadach. Posłużę się jednak przykładami z programu Cinema 4D 6.0.

Zobacz również:

Standardowe sposoby nakładania

Najpowszechniejszą metodą nakładania tekstur na przedmioty jest posłużenie się bitmapową grafiką, którą nakłada się - czyli mapuje - na powierzchnię modelu. Wygląda to prawie tak samo jak owijanie prezentu w ozdobny papier. Niemal wszystkie programy do grafiki 3D umożliwiają zastosowanie jednej z czterech standardowych metod mapowania, czyli projekcji: płaszczyznowej, cylindrycznej, sferycznej i sześciennej (niektóre programy z dolnej półki nie posługują się metodą projekcji sześciennej).

Wymienione wyżej metody pozwalają na owinięcie tekstury dookoła modelu zgodnie z projekcją geometryczną. Najpierw musimy zdecydować, jaki sposób mapowania najlepiej pasuje do modelu. Mapowanie płaszczyznowe (albo płaskie) jest zwykle wykorzystywane przy nakładaniu tekstur na płaszczyzny. Zarazem jest to najbardziej uniwersalna metoda mapowania.

Na rysunku 1. widać dwie płaszczyzny, na które nałożono płaszczyznowo dokładnie ten sam wzór szachownicy. Jednak płaszczyzna po prawej stronie wydaje się pokryta paskami. To dlatego że niewłaściwie ustawiono oś mapowania. W tym wypadku osią mapowania jest oś Y (pionowa) i szachownica rzucana jest z góry na głębię płaszczyzny - stąd rozmycie. Oś rzutu to najważniejszy czynnik, o jakim należy pamiętać przy mapowaniu płaszczyznowym. Zazwyczaj powinna być ustawiona normalnie, tj. pod kątem 90 stopni do powierzchni, na którą wykonujemy rzut.

Na rysunku 2. widać niebieskie siatki przedstawiające oś rzutu, czyli mapowania. W Cinema 4D można tę oś zmieniać przez obracanie siatki. W innych programach, takich jak LightWave, oś rzutu wybiera się bezpośrednio w oknie dialogowym Texture Surfacing.

Rzutowanie

Na rysunkach 3-6 widać cztery sposoby rzutowania: płaszczyznowy, cylindry-czny, sferyczny i sześcienny) zastosowane w przypadku czterech podstawowych kształtów. Oczywiście, tekstury wychodzą najlepiej na tych przedmiotach, które kształtem odpowiadają sposobowi rzutowania, ale zauważcie, że dzięki rzutowaniu sześciennemu można uzyskać równe mapowanie na niemal wszystkich przedmiotach (poza sferą). W rzutowaniu sześciennym tekstura zostaje nałożona na przedmiot jednocześnie z sześciu kierunków (odpowiadających sześciu ścianom sześcianu). Z tego powodu rzutowanie sześcienne można wykorzystać do (prawie) idealnego teksturowania nieregularnych obiektów organicznych. Zwykle prawidłowość rzutów sprawdza się wykonując testowy rendering. W przypadku prostszych rzutów może pomóc technika OpenGL. Warto jednak zauważyć, że OpenGL nie jest w stanie pokazać niektórych rzutowań (zwłaszcza sześciennego), najlepiej więc wykorzystywać ją do sprawdzania rzutów płaszczyznowych, cylindrycznych i sferycznych. Z całą pewnością OpenGL nie poradzi sobie również z teksturami warstwowymi (więcej o nich za chwilę). OpenGL przyda się jednak do natychmiastowego oglądania wyników składania tekstur z kawałków (tiling). Tekstura składa się z bitmapowych grafik. Projektant może zdefiniować, jak często obrazek ma się powtórzyć na powierzchni obiektu. Liczbę powtórzeń można wprowadzić w okienku dialogowym Materials albo ustalić ją skalując obraz za pomocą OpenGL.