Warsztaty Photoshopa - efekty świetlne

Żeby uzyskać efekty artystyczne w Photoshopie, nie trzeba już przetrząsać zasobów plug-inów.

Żeby uzyskać efekty artystyczne w Photoshopie, nie trzeba już przetrząsać zasobów plug-inów.

Najbardziej poszukiwaną opcją jest emulowanie powierzchni szklanych czy chromowanych z tekstem albo użycie tekstu jako narzędzia Substraction poprzez wycięcie kształtu w danej powierzchni. Opiszemy wykonanie właśnie takiego zadania. Pokażemy, jak używać warstw, efektów warstw czy standardowych filtrów Photoshopa, na przykład Len Flare, w celu utworzenia przezroczystej kuli z wyraźną powierzchnią i pseudotrójwymiarowym tekstem okalającym.

Warsztaty zakładają niewielką znajomość Photoshopa, niepotrzebna będzie umiejętność pracy z warstwami. Należy najpierw stworzyć mapę środowiska: kwadrat 128 na 128 pikseli, który będzie można pokryć deseniami. Zajęcia zajmą nam około 30 minut.

Zobacz również:

Oprogramowanie: Adobe Photoshop 5.x (Adobe, www.adobe.com)

Kliknij, aby powiększyć

1 Żeby uzyskać scenę trójwymiarową w typowo dwuwymiarowej aplikacji, jaką jest Photoshop, należy ustawić wartość feather narzędzi selekcyjnych na 0. Potem tworzymy nowy dokument (File>New), o rozmiarach 600 x 400 pikseli na czarnym tle. Za pomocą narzędzia selekcyjnego Ellipse na nowej warstwie (nazwiemy ją Ball surface) robimy okrąg o 20 pikseli od brzegu (trzymamy shift w trakcie przesuwania kursora). Zapisujemy zaznaczenie jako Circle Template.

Kliknij, aby powiększyć

2 Otwieramy mapę otoczenia w Photoshopie, wybieramy ją i wykonujemy Define Pattern. Zapełniamy zaznaczenie wykonane w 1. kroku za pomocą danego wzoru (pattern). Następnie używamy filtra Spherize z następującymi ustawieniami: Horizontal (100 procent); dwukrotnie Normal (100 procent); Horizontal (100 procent), i wreszcie Veritcal (100 procent). Konwertujemy je do dwóch odrębnych Movie Clips (Control - F8 w Windows lub Command - F8 w MacOS).

Kliknij, aby powiększyć

3 Utrzymując zaznaczenie, tworzymy kopię warstwy Ball surface, którą nazywamy Ball surface 2. Ustawiamy warstwę w trybie Lighten (Layer Options z palety Layers), a opacity na 85 procent. Żeby uzyskać efekt szklistości i większą przezroczystość centralnych części kuli, stosujemy filtr Pinch ustawiony na minus 100. Aplikujemy go dwukrotnie, a następnie dodajemy na obraz Apply Auto Layers. Odznaczamy marquee.