Faksowanie na ekranie

Komputer jako faks to już powszedniość. Także pod Linuksem - my przedstawimy sposób tworzenia sieciowego serwera faksowego i wysyłanie faksów z linuksowego desktopu.

Komputer jako faks to już powszedniość. Także pod Linuksem - my przedstawimy sposób tworzenia sieciowego serwera faksowego i wysyłanie faksów z linuksowego desktopu.

HylaFAX - faks w sieci

Podgląd wysyłanego faksu w programie Gefax.Kliknij, aby powiększyćPodgląd wysyłanego faksu w programie Gefax.Jeśli szukasz oprogramowania faksowego do swojej sieci, to najlepszym rozwiązaniem jest HylaFAX. To serwer faksowy, który może przekształcić Linuksa przyłączonego do sieci lokalnej w zaawansowany serwer faksowy, z którego będą mogli korzystać użytkownicy systemów Windows (wszystkich wersji), Mac OS i Linux. Zasada działania HylaFAX jest prosta. Podobnie jak serwer wydruku tworzy on kolejkę faksów odebranych i tych do wysłania. HylaFAX zapewnia ścisłą kontrolę praw dostępu, billing, automatyczne drukowanie faksów przychodzących, automatyczne powiadamianie przez e-mail o nadejściu faksu (dodanie powiadamiania przez SMS jest również nieskomplikowane). Używając HylaFAX, można zbudować np. bramkę e-mail<->faks, gdzie użytkownicy mogą wysyłać faksy jak zwykłą pocztę e-mail (na odpowiedni adres serwera HylaFAX). Ciekawe może być również stworzenie interfejsu WWW<->faks, dzięki czemu na komputerach użytkowników nie trzeba instalować oprogramowania faksowego. HylaFAX może obsługiwać kilka modemów przyłączonych do komputera. Konfigurowanie HylaFAX przebiega w trybie znakowym, ale jest proste. Konfigurator zadaje kilka prostych pytań. Należy jednak pamiętać, że ten proces trzeba wykonać z poziomu użytkownika: "root", uruchamiając program: faxsetup. Przykładowe opcje, zaprezentowane poniżej, dotyczą abonentów TP SA, inni operatorzy mo-gą używać innych kodów. Etap pierwszy polega na odpowiedzi na następujące pytania:

Zobacz również:

 • Czy konfigurator ma utworzyć użytkownika "fax" i gru-py niezbędne do funkcjonowania HylaFAX.

 • Kto ma odbierać pocztę przesyłaną przez serwer HylaFAX (różne powiadomienia i alarmy).

 • Numer kierunkowy kraju, w którym się znajdujemy (dla Polski - 48).

 • Numer kierunkowy strefy, w której się znajdujemy (np. 22 dla Warszawy).

 • Prefiks potrzebny do wybierania połączeń zamiejscowych (w Polsce - 0).

 • Prefiks potrzeby do wybierania połączeń międzynarodowych (w Polsce - 0).
Gdzie jest mój modem?

Linux używa innych nazw portów szeregowych niż DOS/Windows. Oto jak należy tłumaczyć nazwy DOS/Windows na linuksowe odpowiedniki:

COM1 = ttyS0

COM2 = ttyS1

COM3 = ttyS2

COM4 = ttyS3

Dalsze pytania dotyczą mniej istotnych parametrów, np. ograniczeń czasowych wysyłania faksów - opcje domyślne powinny być w większości przypadków wystarczające. Teraz konfigurator spróbuje uruchomić serwer. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, zostanie uruchomiony program: faxmodem do konfigurowania modemów, które ma obsługiwać HylaFAX. Trzeba także w tym przypadku odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jaki jest numer portu szeregowego, do którego przyłączony jest modem (np. "ttyS3").

 2. Jaki będzie identyfikator stacji bazowej - zazwyczaj to numer twojego faksu.

 3. Ponownie trzeba podać parametry, dotyczące numeru kierunkowego i prefiksów dla różnych połączeń (jest to konfigurowane oddzielnie dla każdego modemu, ponieważ mogą być one przyłączone do różnych linii).

 4. Po ilu dzwonkach HylaFAX odbierze połączenie (zazwyczaj po 3).

 5. Jaka będzie maksymalna długość jednego faksu (domyślnie jest to 25 stron, lecz warto zwiększyć tę wartość).
Instalacja HylaFAX w trzech krokach

 1. Zaloguj się do systemu jako użytkownik: "root" i zamontuj drugi dysk CD-ROM.

 2. Przejdź do katalogu zawierającego HylaFAX (/office/fax).

 3. Wykonaj instalację za pomocą polecenia:

  rpm -i hylafax-4.1beta2-179.i386.rpm.

Teraz program przeprowadzi automatyczne testowanie określonego modemu (lub modemów) pod wskazanym portem szeregowym. Po określeniu parametrów sprzętowych zaproponuje ich zaakceptowanie. Ostatnią czynnością jest zdefiniowanie, kto z użytkowników będzie mógł korzystać z serwera. W tym celu należy użyć polecenia: faxadduser, a jako argument podać nazwę użytkownika w systemie Linux (np. faxadduser pawell). Od tej chwili serwer jest przygotowany do pracy. Najłatwiej można go przetestować, korzystając z dowolnego klienta HylaFAX - np. z Gfax (patrz niżej) w Linux. Należy też pamiętać o tym, iż możliwe jest w każdej chwili uruchomienie programów: faxsetup i faxmodem, aby zmienić konfigurację serwera. Czas na skonfigurowanie oprogramowania po stronie klientów. W przypadku HylaFAX powstało kilkanaście programów klienckich dla różnych systemów. Najlepsze z nich znajdziesz na dołączonej płycie CD-ROM:

Linux

Gfax - graficzny klient faksowy HylaFAX dla Linuksa.Kliknij, aby powiększyćGfax - graficzny klient faksowy HylaFAX dla Linuksa.Wygodnym programem klienta jest Gfax, przeznaczony dla GNOME (będzie on też działał w KDE). Program znajduje się w podkatalogu: /office/fax. Aby go zainstalować, trzeba użyć polecenie: rpm -i gefax-0.1-1.i386.rpm. W przypadku programu uruchamianego poleceniem: gfax jego najważniejszy parametr konfiguracyjny to adres IP serwera HylaFAX. Gfax jest prosty w obsłudze i pozwala w czasie rzeczywistym śledzić ko-lejkę faksów. Możliwe jest również zażądanie, aby serwer HylaFAX przysłał e-mail z potwierdzeniem udanego SuSefax - klient HylaFAX w całości napisany w Javie.Kliknij, aby powiększyćSuSefax - klient HylaFAX w całości napisany w Javie.nadania faksu. Innym dobrym klientem HylaFAX (pierwotnie przeznaczonym dla SuSE Linux) jest Su-SEfax. Podobnie jak Gfax udostępnia on podstawowe funkcje wysyłania i odbioru faksów. Jest to program napisany w języku Java, dlatego do jego działania niezbędne jest zainstalowanie JRE (Java Runtime Environment). Pakiet SuSEfax znajduje się w katalogu: /office/fax. Można go zainstalować, korzystając z polecenia: rpm -i susefax.rpm, a uruchomić wywołując: susefax (w X Window).