Moc bez ograniczeń

Własny serwer WWW uwalnia od kaprysów dostawców usług internetowych - jeśli więc dysponujemy stałym łączem decyzja jest prosta. Najpopularniejszym, niezawodnym i - co najważniejsze - bezpłatnym serwerem jest zaś bez wątpienia Apache.

Własny serwer WWW uwalnia od kaprysów dostawców usług internetowych - jeśli więc dysponujemy stałym łączem decyzja jest prosta. Najpopularniejszym, niezawodnym i - co najważniejsze - bezpłatnym serwerem jest zaś bez wątpienia Apache.

Co to jest Apache?

Niezależne statystyki potwierdzają, że 60% serwerów WWW jest obsługiwane przez Linuksa i Apache. Dlaczego? Po pierwsze, zarówno Linux, jak i Apache są bezpłatne, po drugie, ich współpraca jest niezawodna, po trzecie Apache daje wyjątkowe możliwości tworzenia aplikacji dostępnych przez WWW (dzięki wsparciu wielu baz danych i języka PHP) . Apache to serwer WWW powstały na bazie NCSA httpd 1.3. Nazwa jest skrótem od "A PAtCHy server" (dosłownie "połatany serwer"), ponieważ jego rozwój rozpoczął się od tworzenia "łatek" (poprawek) do pierwszego powszechnie używanego serwera WWW, jakim był NCSA httpd. W dokumentacji można się również doczytać, że powodem stworzenia Apache były problemy związane z polityką licencyjną NCSA. Apache jest produktem Open Source dostępnym bezpłatnie wraz z pełnym kodem źródłowym, do którego można wprowadzać własne modyfikacje.

Zobacz również:

Instalacja Apache

Jeśli wykonałeś standardową instalację dystrybucji SuSE 7.0 z pierwszej płyty CD-ROM, to twój system już ma działający serwer Apache. Jeśli nie, to można go w dowolnym momencie zainstalo-wać z pierwszej płyty CD-ROM (katalog "/full-names/i386") za pomocą polecenia: "rpm -i apache.rpm". Aby osiągnąć lepszą wydajność i móc dodawać nowe rozszerzenia (moduły), warto przeprowadzić kompilację kodu źródłowego (znajdziesz go na drugiej płycie CD-ROM w katalo-gu "/apache").

Serwer uruchamiany jest wraz z systemem, choć trzeba to wykonać ręcznie. W tym celu wystarczy użyć poleceń:

cd /etc/rc.d

./apache start

Analogicznie, polecenie "./apache stop" zatrzyma serwer, a "./httpd full-status" sprawdzi czy Apache działa.

Dokumentacja serwera Apache jest dostępna w SuSe pod adresem http://localhost/manual/.Kliknij, aby powiększyćDokumentacja serwera Apache jest dostępna w SuSe pod adresem http://localhost/manual/.Domyślnie w SuSE serwer powinien być uruchomiony wraz z systemem. Można to sprawdzić, uruchamiając dowolną przeglądarkę WWW i wpisując adres "http://localhost". Pojawi się strona powitalna SuSE, będąca sygnałem, że serwer działa. Jeżeli komputer jest na stałe podłączony do Internetu i ma poprawnie zarejestrowaną domenę, to zamiast "localhost" można wpisać "twoja_domena.pl", co przyniesie ten sam efekt. Oczywiście nie chcemy, aby odwiedzający nasz serwer oglądali domyślną stronę dystrybucji SuSE 7.0, dlatego należy szybko ją zmienić.

Wstępna konfiguracja Apache

Moduły

Apache pozwala na rozszerzanie funkcjonalności serwera poprzez mechanizm tzw. modułów, czyli specjalnie przygotowanych plików binarnych, obsługujących dodatkowe funkcje, takie jak CGI czy cookies (pozwalają one na śledzenie użytkowników). W domyślnej instalacji SuSE 7.0 włączona jest większość modułów. Do tego służy dyrektywa "LoadModule" w pliku "httpd.conf" dla każdego modułu w osobnym wierszu, np.

LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

Konfiguracja serwera ogranicza się do edycji jednego pliku tekstowego: "/etc/httpd/httpd.conf". W poprzednich wersjach Apache były jeszcze dwa pliki: "access.conf" i "srm.conf". Zrezygnowano z nich jednak, by uprościć konfigurację. Domyślny plik "httpd.conf", zawarty w pakiecie dołączonym do SuSE 7.0, wystarczy do uruchomienia serwera. Nie jest jednak wystarczający, aby "napędzać" rzeczywisty serwis WWW. Rozpoczynamy więc od podstawowej kwestii, jaką jest katalog, w którym mają być przechowywane pliki HTML, udostępniane przez serwer. Domyślnie w SuSE 7.0 jest to katalog "/usr/local/httpd/htdocs" i do niego należy kopiować wszystkie pliki. Jeżeli jednak główny katalog na dysku, zawierający serwis, ma się znajdować gdzie indziej, trzeba odpowiednio zmienić dyrektywę "DocumentRoot", np.

DocumentRoot /mnt/hda3/serwis_www

Konfiguracja Apache za pomocą programu Comanche.Kliknij, aby powiększyćKonfiguracja Apache za pomocą programu Comanche.Jeśli chcesz, aby użytkownicy mający konto w systemie mogli udostępniać własne strony WWW, trzeba ustawić dyrektywę "UserDir" np. na "UserDir public_html", czyli przykładowo:

UserDir public_html

Wówczas użytkownik własne pliki HTML powinien umieszczać w "public_html" w swoim katalogu domowym. W ten sposób jego strony będą dostępne pod adresem: "http://twoja_domena.pl/~janek" ("janek" to nazwa konkretnego użytkownika).

ErrorLog logs/error_log

Określanie położenia plików Apache w programie Comanche.Kliknij, aby powiększyćOkreślanie położenia plików Apache w programie Comanche.Katalog, w którym będzie przechowywany plik zdarzeń z zapisami błędów. Jest to podkatalog katalogu wskazanego przez parametr "ServerRoot".

TransferLog logs/access_log

Katalog, w którym będzie przechowywany plik zdarzeń z zapisem, które pliki były wywoływane przez przeglądarki WWW. Jest to podkatalog katalogu zdefiniowanego w dyrektywie "ServerRoot". PidFile logs/httpd.pid

Katalog i nazwa pliku, w którym zapisywany jest numer identyfikatora procesu (pid) serwera. Znając ten numer, można w każdej chwili przerwać pracę ("zabić") serwera za pomocą polecenia: "kill -9 numer_pid".